Laatste nieuws

13 Dec
Vereisten voor een verbetertraject bij een disfunctionerende werknemer?

Vereisten voor een verbetertraject bij een disfunctionerende werknemer?

Het Hof Den Haag geeft een richtlijn waaraan een verbetertraject dient te voldoen. Ontbinding door kantonrechter op "d"-grond (disfunctioneren). Hof veroordeelt werkgever tot herstel van de arbeidsovereenkomst. Geen deugdelijk verbetertraject, geen eerlijke kans aan werknemer geboden.

Lees verder
26 Nov
Kan de Wet normering topinkomens in de weg staan aan een vso?

Kan de Wet normering topinkomens in de weg staan aan een vso?

Verrekening salaris tijdens inactiviteit / op non actiefstelling strekt in mindering op de beëindigingsvergoeding in het kader van de Wet Normering Topinkomens.

Lees verder
29 Aug
Direct een boete bij ontbreken arbo basiscontract

Direct een boete bij ontbreken arbo basiscontract

Met ingang van 1 september 2017 wordt de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. Dat houdt in dat Inspectie SZW organisaties die niet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts, meteen een boete opleggen. Nu is het nog zo dat werkgevers die geen arbocontract hebben, eerst een waarschuwing krijgen en tijd om het alsnog in orde te maken. De aanpassing van de beleidsregel komt voort uit de wijzigingen in de Arbowet(tool) en het Arbobesluit die op 1 juli 2017 zijn ingegaan.

Lees verder

Advocatenkantoor Bloem

Wie zijn wij?

Advocatenkantoor Bloem is een praktisch en resultaatgericht kantoor en realiseert de door u gewenste oplossing. Kenmerkend zijn persoonlijke aandacht en kennis van zaken door onze rijke proceservaring.

Wij zijn gespecialiseerd in arbeids- en ontslagrecht, voor zowel werkgevers als werknemers. Wij zijn huisadvocaat voor veel ondernemers en zzp’ers en bieden hen hulp en advies bij onder andere contracten en andere juridische vragen. Juridische geschillen lossen wij snel en effectief op. Ook op het gebied van familierecht en aansprakelijkheidsrecht kunt u goed bij ons terecht. Lees verder...

over ons