Laatste nieuws

15 May
Tekort pensioen in eigen beheer naar evenredigheid verdelen

Tekort pensioen in eigen beheer naar evenredigheid verdelen

De eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, zullen in het algemeen meebrengen dat de tot verevening verplichte echtgenoot die als directeur en enig aandeelhouder de rechtspersoon beheerst waarin de te verevenen pensioenaanspraak is ondergebracht, dient zorg te dragen voor afstorting bij een externe pensioenverzekeraar van het kapitaal dat nodig is voor het aan de andere echtgenoot toekomende deel van de pensioenaanspraak. Indien de opbouw van het pensioen in eigen beheer plaatsvindt, dient de vennootschap in beginsel over voldoende kapitaal daartoe te beschikken (in de vorm van een voorziening of van eigen vermogen). Daarbij dient te worden uitgegaan van de zogeheten commerciële waarde van de toezegging, waarbij de heersende marktrente tot uitgangspunt wordt genomen. Indien op het tijdstip van scheiding onvoldoende kapitaal aanwezig is om én het aandeel van de tot verevening gerechtigde echtgenoot af te storten, waaronder begrepen de meerkosten om na afstorting tot dezelfde pensioenuitkering te komen als waarop deze zonder afstorting aanspraak had kunnen maken, én voldoende kapitaal in de vennootschap achter te laten om (opnieuw naar commerciële waarde berekend) de met het aandeel van de tot verevening verplichte echtgenoot corresponderende pensioenaanspraak te dekken, zal het tekort in beginsel moeten worden gedeeld, evenredig met de verhouding waartoe de verevening overeenkomstig art. 3 lid 1 WVPS.

Lees verder
12 May
Opzegging van een overeenkomst van opdracht

Opzegging van een overeenkomst van opdracht

Een financieel directeur wordt tijdelijk ingehuurd op grond van een overeenkomst van opdracht. Daarbij wordt de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging voorbehouden. Vervolgens wordt een nieuwe overeenkomst voor bepaalde tijd gesloten waarin dit voorbehoud niet wordt opgenomen. Deze laatste overeenkomst mag tussentijds worden opgezegd aldus het hof. Art. 7:408 lid 1 BW bepaalt dit met zoveel woorden en er is in een geval als het onderhavige, mede gezien de parlementaire geschiedenis van dit artikel, geen reden om hiervan af te wijken.

Lees verder
12 May
Geen concurrentiebeding toch concurreren?

Geen concurrentiebeding toch concurreren?

Wat zijn de spelregels bij het starten van concurrerende activiteiten door een ex-werknemer die niet is gebonden aan een concurrentiebeding?

Lees verder

Advocatenkantoor Bloem

Wie zijn wij?

Advocatenkantoor Bloem is een praktisch en resultaatgericht kantoor en realiseert de door u gewenste oplossing. Kenmerkend zijn persoonlijke aandacht en kennis van zaken door onze rijke proceservaring.

Wij zijn gespecialiseerd in arbeids- en ontslagrecht, voor zowel werkgevers als werknemers. Wij zijn huisadvocaat voor veel ondernemers en zzp’ers en bieden hen hulp en advies bij onder andere contracten en andere juridische vragen. Juridische geschillen lossen wij snel en effectief op. Ook op het gebied van familierecht en aansprakelijkheidsrecht kunt u goed bij ons terecht. Lees verder...

over ons