Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering
Bent u verzekerd bent een rechtsbijstandsverzekeraar (bijvoorbeeld Arag, DAS, SRK, Achmea), dan zal uw verzekeraar in eerste instantie proberen uw geschil op te lossen met behulp van eigen juristen.

Zodra het komt tot een gerechtelijke of administratieve procedure bent u echter niet verplicht hier gebruik van te maken. U kunt op dat moment een eigen advocaat kiezen die niet werkzaam is voor de rechtsbijstandsverzekeraar. Uw verzekeraar moet hiervoor wel toestemming geven. Sommige rechtsbijstandverzekeraars hanteren aangepaste voorwaarden als u gebruik wilt maken van een externe advocaat. Zo kan het zijn dat uw dekking dan lager uitvalt of dat u een extra eigen bijdrage dient te betalen.

Laat u altijd goed informeren door uw verzekeraar of tussenpersoon.

Let op: U mag als verzekerde niet op eigen houtje een externe advocaat inschakelen. Dit moet met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar. Doet u dit toch zelf, dan worden de kosten niet vergoed. Toestemming vragen is in principe een formaliteit, want een verzekeraar mag het recht op een eigen advocaat niet weigeren. Hij mag wel grenzen stellen aan de vergoeding. Doorgaans mag u per procedure één keer zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Wij ondersteunen u graag als u kiest voor een eigen advocaat. In dat geval nemen wij altijd contact op met de verzekeraar en vragen wij toestemming voor u, voordat wij beginnen met onze werkzaamheden.

Soms wordt ook een second opinion vergoed door een verzekeraar. Deze regeling houdt in dat de aanpak van het geschil opnieuw wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde (second opinion).
Check altijd goed wat er in uw polisvoorwaarden staat over de vergoeding van externe (advocaat)kosten.

Heeft u vragen over een rechtsbijstandverzekering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 010-2614041 of gb@advocatenkantoorbloem.nl.

Adres

Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Contact opnemen

T 010-2614041
E gb@advocatenkantoorbloem.nl