Familierecht

juridische zaken rondom uw privésituatie

Familierecht
Of het nu gaat om een (boedel)scheiding, een omgangsregeling of alimentatiekwestie: ook in uw privé-omgeving is goede juridische begeleiding van groot belang. Dit soort persoonlijke aangelegenheden brengt veel emoties met zich mee.

Hierdoor heeft u behoefte aan een juridisch adviseur die betrokken is en u pragmatisch ondersteunt in deze ingrijpende situaties. Ook al is de scheiding op gemeenschappelijk verzoek van beide partijen, het blijft een lastig en emotioneel traject. Het bepalen van de behoefte van een alimentatiegerechtigde is maatwerk en leidt vaak tot lange en vervelende juridische discussies.

Advocatenkantoor Bloem ondersteunt en adviseert onder andere op het gebied van:

  • Echtscheiding
  • Alimentatie
  • Boedelscheiding
  • Beëindiging samenwoning
  • Ondernemer & echtscheiding

Indien nodig werken wij hierbij nauw samen met financiële planners, fiscalisten, waarderingsdeskundigen en notariskantoren.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via 010-2614041 of gb@advocatenkantoorbloem.nl.

Tekort pensioen in eigen beheer naar evenredigheid verdelen

De eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, zullen in het algemeen meebrengen dat de tot verevening verplichte echtgenoot die als directeur en enig aandeelhouder de rechtspersoon beheerst waarin de te verevenen pensioenaanspraak is ondergebracht, dient zorg te dragen voor afstorting bij een externe pensioenverzekeraar van het kapitaal dat nodig is voor het aan de andere echtgenoot toekomende deel van de pensioenaanspraak. Indien de opbouw van het pensioen in eigen beheer plaatsvindt, dient de vennootschap in beginsel over voldoende kapitaal daartoe te beschikken (in de vorm van een voorziening of van eigen vermogen). Daarbij dient te worden uitgegaan van de zogeheten commerciële waarde van de toezegging, waarbij de heersende marktrente tot uitgangspunt wordt genomen. Indien op het tijdstip van scheiding onvoldoende kapitaal aanwezig is om én het aandeel van de tot verevening gerechtigde echtgenoot af te storten, waaronder begrepen de meerkosten om na afstorting tot dezelfde pensioenuitkering te komen als waarop deze zonder afstorting aanspraak had kunnen maken, én voldoende kapitaal in de vennootschap achter te laten om (opnieuw naar commerciële waarde berekend) de met het aandeel van de tot verevening verplichte echtgenoot corresponderende pensioenaanspraak te dekken, zal het tekort in beginsel moeten worden gedeeld, evenredig met de verhouding waartoe de verevening overeenkomstig art. 3 lid 1 WVPS.

Lees verder