Ondernemingsrecht

juridische aangelegenheden rondom uw onderneming

Ondernemingsrecht
Wij adviseren u als ondernemer bij alle mogelijke juridische geschillen. Heeft u bijvoorbeeld een handelsgeschil met een leverancier? Of speelt er een overname van uw onderneming? Neem dan contact met ons op.

Heeft u Algemene Voorwaarden en zo ja, zijn deze compleet en up to date? Wij beoordelen uw Algemene Voorwaarden of stellen deze voor u op.

Advocatenkantoor Bloem adviseert onder andere op het gebied van:

  • Ondernemingsrecht
  • Opstellen, beoordelen en beëindigen van commerciële contracten
  • Nakoming contracten en wanprestatie
  • Opstellen en beoordelen van Algemene Voorwaarden
  • Incassozaken
  • Leveringsgeschillen
  • ZZP’er en Wet DBA
  • Ontslag statutair bestuurder

Contractuele boetes

Welke factoren zijn maatgevend bij matiging van contractuele boetes?

Lees verder