Arbeidsrecht

juridische zaken rondom uw werksituatie

Arbeidsrecht
Re-integratie van een werknemer kan gecompliceerd zijn. Is een werknemer echt wel ziek en hoe controleer je dat als werkgever? Welke sancties kunt u als werkgever toepassen als een werknemer zich niet houdt aan de re-integratie voorschriften? Wat zijn de do’s en don ’t s bij zieke werknemers? Kan een zieke werknemer worden ontslagen?

Voor veel werkgevers is de wet- en regelgeving omtrent re-integratie lastig te doorgronden.
Vaak wordt in re-integratiekwesties (te) snel gekoerst naar een ontslag. Re-integratie vereist advies op maat. Regels en voorschriften verplichten de werkgever bij langdurige arbeidsongeschiktheid diverse stappen te nemen. Stappen waaronder het (laten) opstellen van een probleemanalyse, een plan van aanpak, tussentijdse evaluaties,  een eerstejaars beoordeling en uiteindelijk een eindejaar beoordeling in het kader van de WIA.
Voordat de uitvoeringsinstelling een WIA-uitkering toekent, wil zij weten of de werkgever en werknemer zich wel voldoende hebben ingespannen om tot re-integratie te komen. Daarvoor dient het re-integratieverslag, waarmee de werkgever en medewerker als het ware verantwoording afleggen voor hun re-integratie-inspanningen. Het verslag wordt gebaseerd op de gegevens die in het re-integratiedossier zijn te vinden. Dit re-integratieverslag wordt opgesteld zodra de medewerker 20 maanden niet kan werken door ziekte of gebreken. Door onze interventie kunnen wij u als werkgever behoeden voor misstappen in dit ingewikkelde traject.

Ook begeleiden wij werkgevers bij dossieropbouw en afwikkeling van dienstverbanden met werknemers waarin geen vertrouwen meer is of bedrijfseconomisch ontslag.  

Vereisten voor een verbetertraject bij een disfunctionerende werknemer?

Het Hof Den Haag geeft een richtlijn waaraan een verbetertraject dient te voldoen. Ontbinding door kantonrechter op "d"-grond (disfunctioneren). Hof veroordeelt werkgever tot herstel van de arbeidsovereenkomst. Geen deugdelijk verbetertraject, geen eerlijke kans aan werknemer geboden.

Lees verder