Aansprakelijkheid

juridische zaken rondom schadevergoeding en smartengeld

Aansprakelijkheid
Heeft u een verkeersongeluk of bedrijfsongeval gehad? Een medische misser? Een onjuist financieel advies? Of heeft u een woekerpolis en ontvangt u daarvoor geen compensatie? Dergelijke incidenten kunnen zeer ingrijpen op uw persoonlijke leven: zowel geestelijk, fysiek als financieel.

Wij kunnen u op dit gebied goed helpen. Door u te adviseren en door te procederen op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Of het nu gaat om het regelen van een schadevergoeding of smartengeld of het laten corrigeren van een onjuiste schade-uitkering.  Omdat dit soort persoonlijke aangelegenheden vaak veel emoties met zich meebrengt, heeft u behoefte aan een juridisch adviseur die u hierbij zowel betrokken als pragmatisch ondersteunt.

Zo is het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding maatwerk dat vaak  tot juridische discussies leidt. Daarom werken wij indien nodig hiervoor samen met medische adviseurs en schade-experts als ook met assurantie-tussenpersonen.

Advocatenkantoor Bloem adviseert en ondersteunt u onder andere op het gebied van:

  • Letselschades
  • Schadevergoedingen
  • Geschillen met verzekeraars omtrent schade-uitkeringen
  • Schadevergoedingen na bedrijfsongevallen
  • Woekerpolissen
  • Arbeidsongevallen

Vrije advocaatkeuze wordt opgenomen in de wet

Vrije keuze voor een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige bij rechtsbijstandverzekeringen.

Lees verder