Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op

Corona-protocol

Voor de veiligheid van het kantoor en onze cliënten heeft Advocatenkantoor Bloem een Corona-protocol opgesteld. 

  • Hoofdregel is dat persoonlijke afspraken op kantoor alleen worden gemaakt indien daartoe aanleiding c.q. noodzaak is. Overige afspraken worden zoveel mogelijk via telefoon- of beeldverbinding gerealiseerd.
  • Mr Bloem bepaalt of een persoonlijk gesprek op kantoor noodzakelijk is voor de goede en correcte behandeling van de zaak van cliënt.
  • Cliënt volgt de instructies van Advocatenkantoor Bloem strikt op.
  • Cliënt stemt voorafgaand aan de persoonlijke afspraak in met de regels van Advocatenkantoor Bloem.
  • Cliënt komt alleen naar de afspraak, slechts in uitzonderlijke gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Dit ter beoordeling van mr Bloem.
  • Cliënt heeft ten tijde van de afspraak geen klachten zoals keelpijn, hoofdpijn, koorts, verkoudheid, loopneus etc. zoals omschreven in de RIVM richtlijnen. Indien Advocatenkantoor Bloem dit constateert, wordt de afspraak geannuleerd.
  • Indien cliënt voorafgaand aan de afspraak klachten heeft gehad, verklaart cliënt dat hij tenminste 48 uur voorafgaand aan de persoonlijke afspraak klachtenvrij is.
  • Cliënt en advocaat houden te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Cliënt draagt te allen tijde een mondkapje in het HNK-gebouw alwaar Advocatenkantoor Bloem gevestigd is. Corona-regels van HNK dienen strikt te worden nageleefd.