Zelfstandig zonder personeel

juridische zaken voor u als zzp'er

Zelfstandig zonder personeel
Er komt veel kijken bij het werken als ZZP’er. Naast dat u bezig bent met uw passie, moet u ook veel kostbare tijd vrijmaken voor juridische zaken. Advocatenkantoor Bloem kan deze zorgen uit uw handen nemen.

Zo is sinds 1 mei 2016 de VAR afgeschaft en is de Wet DBA daarvoor in de plaats gekomen. Deze nieuwe wet roept veel vragen op bij ZZP’ers en opdrachtgevers. Advocatenkantoor Bloem kan u hierbij goed bijstaan. Wij beoordelen uw huidige overeenkomsten of stellen een ‘Wet DBA-proof’ overeenkomst voor u op.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via 010-2614041 of gb@advocatenkantoorbloem.nl.

Opzegging van een overeenkomst van opdracht

Een financieel directeur wordt tijdelijk ingehuurd op grond van een overeenkomst van opdracht. Daarbij wordt de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging voorbehouden. Vervolgens wordt een nieuwe overeenkomst voor bepaalde tijd gesloten waarin dit voorbehoud niet wordt opgenomen. Deze laatste overeenkomst mag tussentijds worden opgezegd aldus het hof. Art. 7:408 lid 1 BW bepaalt dit met zoveel woorden en er is in een geval als het onderhavige, mede gezien de parlementaire geschiedenis van dit artikel, geen reden om hiervan af te wijken.

Lees verder