Incasso

Effectief innen van uw facturen

Incasso
Als betaling van uw facturen uitblijft, ook na aanmaningen, is het raadzaam een incassoprocedure op te starten. Er is immers sprake van wanprestatie. Het incassotraject van Advocatenkantoor Bloem is erop gericht uw onbetaalde facturen snel en doeltreffend te innen.

Onder druk van bijvoorbeeld een aanmaning, ingebrekestelling, een dagvaarding, beslaglegging of een verzoek tot faillietverklaring zetten wij uw debiteur tot betaling aan. De praktijk wijst uit dat wanbetalers hierdoor sneller tot betaling overgaan.

Advocatenkantoor Bloem verzorgt voor veel bedrijven het complete incassotraject, indien gewenst al vanaf het versturen van de eerste aanmaning.  Wij kunnen u hiermee goed helpen en deze zorg uit handen nemen.

Wij ondersteunen ook u als particulier in geval van vorderingen waar u het niet mee eens bent.  Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van verjaring waardoor de betalingsverplichting is verlopen. Een gewone geldvordering verjaart doorgaans al na 5 jaar.

Daarnaast kan het ook voorkomen dat u een zogenaamde spookfactuur heeft ontvangen. Schakel ook in dat geval Advocatenkantoor Bloem in om de deurwaarder van u af te krijgen.

Heeft u vragen over incasso? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 010-2614041 of gb@advocatenkantoorbloem.nl.

Faillissement. Help, wat nu? Ik ben ondernemer / (toe)leverancier

De faillissementen van V&D en Macintosch hebben ertoe geleid dat het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport in financiƫle problemen is gekomen. Wat zijn de gevolgen van een faillissement?

Lees verder