Transitievergoeding & billijke vergoeding

Transitievergoeding & billijke vergoeding
Sinds 1 juli 2015 kan in principe elke werknemer, die twee jaar of langer in dienst is, aanspraak maken op een transitievergoeding. Dit is een wettelijk vastgestelde vergoeding die de financiële gevolgen van het ontslag voor een werknemer verzacht.

Het recht op een transitievergoeding bestaat zodra de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd en eindigt op initiatief van de werkgever. Ook als de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werknemer doordat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding bedraagt over de eerste 10 jaar van het dienstverband 1/6 maandsalaris per gewerkt half dienstjaar. Na die 10 jaar gaat de vergoeding omhoog, de werknemer ontvangt dan ¼ maandsalaris per gewerkt half dienstjaar. De maximale transitievergoeding bedraagt € 76.000,00 of (indien hoger) het totaal van één jaarsalaris.

De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding als hijzelf ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Ook bestaat er geen recht op een transitievergoeding wanneer de werknemer wordt ontslagen omdat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Billijke vergoeding

Als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, heeft de werknemer naast de transitievergoeding recht op een billijke vergoeding. Deze billijke vergoeding dient als een soort ’boete’ voor de werkgever voor zijn gedrag. De billijke vergoeding wordt slechts in uitzonderlijke situaties toegekend.

De hoogte van de billijke vergoeding staat niet vast. De rechter kan zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is. De hoogte van de vergoeding moet in relatie staat tot het ernstige verwijtbare handelen van de werkgever. Deze kan variëren van enkele honderden euro’s tot een ton.

Heeft u vragen op het gebied van een transitievergoeding of billijke vergoeding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 010-2614041 of gb@advocatenkantoorbloem.nl.