Re-integratie en ziekte

juridische zaken rondom uw werksituatie

Re-integratie en ziekte
Re-integratie van een werknemer kan gecompliceerd zijn. Is een werknemer echt wel ziek en hoe controleer je dat als werkgever? Welke sancties kunt u als werkgever toepassen als een werknemer zich niet houdt aan de re-integratie voorschriften? Wat zijn de do’s en don ’t s bij zieke werknemers? Kan een zieke werknemer worden ontslagen?

Voor veel werkgevers is de wet- en regelgeving omtrent re-integratie lastig te doorgronden.
Vaak wordt in re-integratiekwesties (te) snel gekoerst naar een ontslag. Re-integratie vereist advies op maat. Regels en voorschriften verplichten de werkgever bij langdurige arbeidsongeschiktheid diverse stappen te nemen. Stappen waaronder het (laten) opstellen van een probleemanalyse, een plan van aanpak, tussentijdse evaluaties,  een eerstejaars beoordeling en uiteindelijk een eindejaar beoordeling in het kader van de WIA.
Voordat de uitvoeringsinstelling een WIA-uitkering toekent, wil zij weten of de werkgever en werknemer zich wel voldoende hebben ingespannen om tot re-integratie te komen. Daarvoor dient het re-integratieverslag, waarmee de werkgever en medewerker als het ware verantwoording afleggen voor hun re-integratie-inspanningen. Het verslag wordt gebaseerd op de gegevens die in het re-integratiedossier zijn te vinden. Dit re-integratieverslag wordt opgesteld zodra de medewerker 20 maanden niet kan werken door ziekte of gebreken.

Heeft u vragen over re-integratie en ziekte? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 010-2614041 of gb@advocatenkantoorbloem.nl.