Ontslag op staande voet

juridische zaken rondom uw werksituatie

Ontslag op staande voet
Bent u op staande voet ontslagen? Dan zijn de gevolgen zeer ernstig voor u. Voor een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet gelden echter veel regels. De kans is daarom groot dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven.

Dringende reden

Voor een geldig ontslag op staande voet moet de werkgever een dringende reden hebben. Die reden moet zodanig zijn, dat het van de werkgever niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Denk hierbij aan diefstal of bedreiging.

Onverwijld gegeven

Daarnaast mag de werkgever niet lang wachten met het geven van een ontslag op staande voet. Het ontslag moet onverwijld worden gegeven. Dit betekent dat de periode tussen het moment waarop de werkgever de dringende reden ontdekt en het ontslag zo kort mogelijk moet zijn. Ook al is er sprake van een ernstige dringende reden, als het ontslag niet onverwijld, dus zo snel mogelijk, is gegeven, houdt het in rechte geen stand. De werknemer kan zich hier dus vaak succesvol laten bijstaan door een advocaat.

De werkgever mag wel een nader onderzoek instellen als dat nodig is. De werkgever zal u dan tijdens dit onderzoek doorgaans op non-actief stellen.

Mededeling reden

Ook moet u direct, of snel erna, een schriftelijke bevestiging van het ontslag ontvangen. Daarin moet de reden voor het ontslag zijn vermeld.

Gevolgen

De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn ernstig. U verliest niet alleen uw baan en salaris, ook loopt u een WW-uitkering en transitievergoeding mis.

Wat te doen?

U heeft slechts twee maanden de tijd om tegen een ontslag op staande voet te protesteren. Binnen deze twee maanden moet u een procedure starten bij de kantonrechter. U verzoekt in dat geval de kantonrechter om het ontslag te vernietigen.

Vaak zal het (dreigen met het) starten van deze procedure de werkgever er toe bewegen om er samen met de werknemer uit te komen. In dat geval zal er een vaststellingsovereenkomst, ofwel een beeïndigingsovereenkomst, worden gesloten. Dan eindigt het dienstverband alsnog, maar kunnen wel bepaalde rechten, zoals WW-aanspraken of vergoedingen, veilig worden gesteld.

Meer informatie

Bent u op staande voet ontslagen? Of heeft u vragen op het gebied van ontslag op staande voet? Neem dan zo spoedig mogelijk vrijblijvend contact met ons op via  010-2614041 of gb@advocatenkantoorbloem.nl.

Wacht hier niet te lang mee, tegen een ontslag op staande voet moet snel actie worden ondernomen.