Loon en CAO

juridische zaken rondom uw werksituatie

Loon en CAO
Conflicten over loon / salaris ofwel loongeschillen kunnen zich in vele variaties voordoen. Belangrijke vraag is dan vaak of een werknemer wel recht heeft op loon en zo ja, wat is de overeengekomen hoogte van het loon?

Een werkgever kan gebonden zijn aan een CAO, zodat het loon op basis van de CAO moet worden vastgesteld. Geen recht op loon bestaat, als een werknemer weigert werkzaamheden te verrichten of weigert mee te werken aan reintegratie.

Er kunnen diverse redenen ten grondslag liggen aan loongeschillen. Bijvoorbeeld een mislukte re-integratie waarbij een werknemer weigert aangepast werk te verrichten, of een werkgever in financiële nood die salarissen (tijdelijk) niet kan uitkeren.

Ook kunnen er geschillen ontstaan omtrent de pensioenregeling van werknemers.
Advocatenkantoor Bloem biedt hulp in dergelijke situaties: wij voeren efficiënte en effectieve procedures om loongeschillen op te lossen, zowel voor werkgever als werknemer.

Heeft u vragen op het gebied van salaris of CAO? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 010-2614041 of gb@advocatenkantoorbloem.nl.