Ziekmelding via Whatsapp toegestaan


Een werkneemster, intercedente bij Benco B.V., is begin 2012 in dienst getreden op basis van een jaarcontract.

Op 17 april 2012 krijgt zij onenigheid met haar baas en vertrekt een half uur voor het einde van de werkdag onder de mededeling:” Dit werk is niets voor mij. Ik wil dit ook niet meer en stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. Ik heb het hier gezien en ga weg".

De werkgever bevestigt schriftelijk aan werkneemster het ontslag bij brief van 18 april 2012. Ondertussen had werkneemster zich diezelfde 18e april ziek gemeld via een Whatsapp bericht. De werkgever ontkende dat hij het Whatsapp-bericht had ontvangen, en betaalde het loon door tot het moment dat de werknemer ontslag nam.

Omdat de werkgever weigerde het loon door te betalen, ontstond er niet alleen een discussie over de vraag of de werkgever erop mocht vertrouwen dat de werknemer daadwerkelijk ontslag wilde nemen, maar ook over de vraag of een ziekmelding via Whatsapp geldig is.

Deze ziekmelding werd geaccepteerd door de kantonrechter van Winschoten op 2 november 2012. De werkgever had onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij het Whatsapp-bericht niet had ontvangen. De werknemer had als bewijs een screenshot van het berichtje gemaakt en aan de rechter gegeven. Bij het bericht staan twee vinkjes en dat betekent dat het bericht succesvol is afgeleverd. Staat er maar een vinkje dan betekent dit dat het bericht nog niet is afgeleverd. De werkgever kan dan moeilijk volhouden dat hij het bericht niet heeft gelezen.

De werkgever kon niet aannemelijk maken dat hij het bericht niet had gelezen. De rechter wees de loonvordering dan ook toe. De werkgever had bij de werknemer moeten controleren of zij daadwerkelijk ontslag wilde nemen. Op dit punt heeft een werkgever een onderzoeksplicht en kan niet volstaan met de mededeling dat hij een Whatsapp-bericht niet heeft ontvangen.

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder