Wijzigingen ten aanzien van het ontslagrecht voor AOW-ers per 1 juli 2015


Op 1 juli 2015 treedt het ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Dit zorgt voor een aantal belangrijke wijzigingen bij het ontslag van werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd.

Geen ontslagvergunning meer aanvragen
Als een werkgever een werknemer wil ontslaan moet de werkgever op dit moment nog een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, tenzij er een pensioenontslagbeding in de cao of in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Vanaf 1 juli 2015 verandert dit. Voor een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen, maar ook na de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (art. 7:669 lid 4 BW). Het voorgaande geldt alleen voor de arbeidsovereenkomst die is aangegaan voordat de bedoelde leeftijd wordt bereikt.

Transitievergoeding
Vanaf 1 juli 2015 moet bij ontslag door de werkgever aan een werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest, een transitievergoeding worden betaald.
Aan een werknemer die uit dienst treedt omdat hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt hoeft geen transitievergoeding te worden betaald, art. 7:673 lid 7 sub b BW. Hetzelfde geldt voor een werknemer die na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog even doorwerkt en waarvan het dienstverband daarna door de werkgever wordt beëindigd.

Ragetlieregel
Een andere belangrijke wijziging die plaatsvindt, is dat de ragetlieregel straks niet geldt voor werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt beëindigd omdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dit betekent dat de werkgever na een periode van zes maanden – een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst met deze werknemer kan overeenkomen welke van rechtswege eindigt. De hoofdregel dat het niet mogelijk is een contract voor bepaalde tijd (binnen zes maanden) te laten volgen op een contract voor onbepaalde tijd is in dat geval namelijk niet meer van toepassing.

Opzegverboden
De meeste opzegverboden, waaronder lidmaatschap van de OR en ziekte gelden bij het zogenoemde pensioenontslag niet meer. Dit betekent dat een zieke werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ook ontslagen mag worden, alleen mag dit niet als reden van het ontslag worden aangevoerd.

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Als een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt bestaan er verschillende mogelijkheden om door te blijven werken. Hij kan met zijn werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan, bijvoorbeeld in aansluiting op een eerdere arbeidsovereenkomst die op of na de AOW-gerechtigde leeftijd is geëindigd. Ook bestaat er de mogelijkheid dat hij door de werkgever opnieuw in dienst wordt genomen, zonder dat er sprake is van een reeds bestaande arbeidsovereenkomst. Het is ook mogelijk om de arbeidsovereenkomst gewoon voort te zetten (tenzij er een pensioenontslagbeding is opgenomen), de werkgever kan de arbeidsovereenkomst dan op elk gewenst moment beëindigen zonder dat de werknemer aanspraak kan maken op een transitievergoeding.

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder