Werknemer te veel betaald, wat nu?

Het kan voorkomen dat een werknemer, bijvoorbeeld door een administratieve fout, te veel salaris heeft ontvangen. Men zou denken dat de werknemer dat bedrag dan terug dient te storten. De praktijk is anders. Onder omstandigheden heeft de werkgever geen recht meer op terugbetaling van het teveel betaalde salaris.

Recent heeft het Gerechtshof te Den Bosch (10 juni 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1727) zich uitgelaten over een situatie waarin aan de werknemer te veel salaris is betaald en de werkgever terugbetaling vorderde:

Een werknemer had een basissalaris van € 2.500,00 en een toeslag van € 500,00 per maand voor het verzorgen van trainingen. Voor de duur van vier jaar heeft de werknemer de vergoeding ad € 500,00 ontvangen, terwijl de werknemer geen trainingen verzorgde. De werkgever was daarvan op de hoogte, maar bleef het bedrag desondanks betalen. De werknemer stelde zich op het standpunt dat de € 500,00 tot zijn basissalaris is gaan behoren. Het Hof stelt vast dat sprake is van een vast salaris van € 2.500,00 en een aanvullende vergoeding van € 500,00 voor het verzorgen van trainingen. Dit betekent dat de werkgever aan de werknemer € 24.000,00 te veel salaris heeft betaald. Dient de werknemer dit nu terug te betalen?

Het Hof oordeelt dat het terugvorderen van het bedrag in strijd is met de eisen van goed werkgeverschap. Het Hof komt tot dit oordeel, omdat de werkgever heeft verklaard dat hij op de hoogte was van het onverschuldigd betalen van de trainingsvergoeding. Zij heeft daar echter niks aan gedaan en dit geruime tijd zo gelaten, omdat er meer meningsverschillen waren tussen werkgever en werknemer en de werkgever dat allemaal in één keer wenste op te lossen. De werkgever heeft het uitbetalen van te veel loon op zijn beloop gelaten, waardoor het aldus het Hof niet meer redelijk is dat bedrag terug te vorderen. De werkgever had eerder het loon van de werknemer moeten corrigeren en niet zo lang moeten afwachten. Daarnaast was de werkgever niet duidelijk geweest naar de werknemer over de hoogte van het salaris. Op de salarisspecificaties werd regelmatig een standaardsalaris van € 3.000,00 opgenomen, in plaats van € 2.500,00 als standaardsalaris en een trainingsvergoeding ad € 500,00.

De vraag of teveel salaris teruggevorderd kan worden, werd in bovengenoemde zaak afwijzend beantwoord. Uit de praktijk blijkt dat rechters wisselend oordelen over het terugvorderen van teveel betaald salaris.

Een belangrijk punt is het bekend zijn met het teveel betaalde salaris. Van een werknemer mag verwacht worden dat hij af en toe de salarisspecificatie controleert. Als daar een onregelmatigheid op staat, dan mag ook verwacht worden dat hij de werkgever daarvan op de hoogte stelt dan wel navraag doet. Laat de werknemer dit na, dan is het meestal redelijk dat het bedrag terugbetaald wordt. Hetzelfde geldt met betrekking tot de werkgever. Zodra een werkgever bekend is met het feit dat te veel salaris betaald wordt, dient hij dit direct te corrigeren en aan de bel te trekken. Laat hij dit na, dan loopt hij het grote risico dat hij het teveel betaalde salaris niet meer met succes kan terugvorderen.

Voor beantwoording van vragen over het arbeidsrecht, neem contact op!

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder