Welke prevaleert? Het oordeel van de bedrijfsarts of het UWV?

Welke prevaleert? Het oordeel van de bedrijfsarts of het deskundigenoordeel van het UWV?
Een veel voorkomend geschil: de werknemer stelt ziek te zijn. U als werkgever denkt dat de werknemer niet ziek is en de bedrijfsarts heeft ook bepaald dat er geen sprake is van een medische beperking. Wat nu?

In dit geval kan een deskundigenoordeel (second opinion) bij het UWV worden gevraagd. Het deskundigenoordeel kan van doorslaggevende betekenis zijn in de discussie rondom werkhervatting, loondoorbetaling en ontslag.
Het deskundigenoordeel van het UWV en het oordeel van de bedrijfsarts is niet bindend. De werkgever mag het oordeel naast zich neerleggen. Uit de jurisprudentie blijkt dat het deskundigenoordeel van het UWV wel vaak door de rechters wordt gevolgd. Kan hieruit worden afgeleid dat het deskundigenoordeel prevaleert boven het oordeel van de bedrijfsarts? Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Er kunnen omstandigheden aanwezig zijn waardoor het oordeel van de bedrijfsarts prevaleert.

Wil het deskundigenoordeel van het UWV opzij gelegd kunnen worden omdat het afwijkt van het oordeel van de bedrijfsarts, dan zijn daarvoor wel bijkomende omstandigheden nodig. Wat zijn dan deze bijkomstige omstandigheden? Hierbij kunt u denken aan de navolgende situaties:

  • Het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV is onzorgvuldig tot stand gekomen.
  • De verzekeringsarts heeft een oordeel gevormd zonder de werknemer te hebben gezien en zelf te hebben onderzocht;
  • De werkgever, de bedrijfsarts noch andere behandelend medisch specialisten zijn geconsulteerd.
  • Het oordeel is geruime tijd na dat het geschil tussen de werkgever en werknemer is ontstaan tot stand gekomen;
  • De werknemer heeft niet binnen een redelijk termijn na het oordeel van de bedrijfsarts een deskundigenoordeel (second opinion) bij het UWV gevraagd.

Beschikt u als werkgever over een oordeel van een bedrijfsarts dat lijnrecht tegenover het deskundigenoordeel van het UWV staat, laat u zich dan goed adviseren over de vraag welk oordeel prevaleert.

Billijke vergoeding op nihil gesteld

Billijke vergoeding na ontslag op staande voet op nihil gesteld wegens o.a. Corona.

Lees verder