Waarom je een ziekmelding beter niet kan weigeren

Een werkgever zal een ziekmelding in beginsel dienen te accepteren, tenzij er voldoende zwaarwegende gronden zijn om de ziekmelding te weigeren. De werkgever is in de regel geen arts en kan de geschiktheid van de werknemer moeilijk inschatten. Die inschatting is voorbehouden aan de bedrijfsarts.

Van zwaarwegende gronden om de ziekmelding te weigeren is doorgaans geen sprake. Recent heeft de Rechtbank Oost-Brabant zich uitgelaten over de weigering door DAF Trucks (hierna: DAF) van de ziekmelding van een werknemer (Rechtbank Oost-Brabant 11 september 2014, ECLI:NL:RBOR:2014:5233). De rechter oordeelt dat het niet verstrekken van medische informatie geen reden is de ziekmelding te weigeren. De werknemer hoeft slecht de bedrijfsarts te informeren over medische aangelegenheden. Vraag als werkgever nooit om medische informatie, dan wel verbindt aan een weigering van de werknemer om medische informatie te overleggen bij een ziekmelding geen consequenties. Ook de twijfel van een leidinggevende over de ziekmelding is geen grond om de ziekmelding te weigeren.

Als een werknemer zich ziek meldt en je hebt als werkgever twijfels over de ziekmelding, schakel dan zo snel mogelijk een bedrijfsarts in. De bedrijfsarts kan vervolgens vaststellen of de werknemer ziek is. De bedrijfsarts neemt de twijfels hoogstwaarschijnlijk weg.

DAF had de ziekmelding geweigerd en de werknemer de opdracht gegeven zelf contact op te nemen met de bedrijfsarts. De werknemer neemt vervolgens pas 11 dagen later contact op. De bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer arbeidsongeschikt is. DAF weigert de betaling van het salaris over de 11 dagen die de werknemer gewacht heeft. Zij vindt dat de werknemer te lang heeft afgewacht en zij daardoor niet heeft kunnen vaststellen of sprake was van arbeidsongeschiktheid gedurende die dagen.

De kantonrechter concludeert dat het niet uitsluitend aan de werknemer is te wijten dat DAF de arbeidsongeschiktheid niet eerder heeft kunnen vaststellen. Dit komt voor rekening van DAF. Juist indien DAF twijfels had over de ziekmelding is het aan DAF om snel een bedrijfsarts in te schakelen. DAF wordt veroordeeld tot betaling van het salaris, de proceskosten en de buitengerechtelijke incassokosten.

Hetgeen deze uitspraak leert, is dat de werkgever een ziekmelding beter niet kan weigeren en bij twijfels zelf zo snel mogelijk de bedrijfsarts moet inschakelen.

Voor vragen over arbeidsongeschiktheid, loondoorbetalingsverplichtingen of andere arbeidsrechtelijke vragen, kan je contact opnemen.

Loonstop of loonopschorting?

Wat is het verschil tussen loonstop en loonopschorting?

Lees verder