Vrije advocaatkeuze ook bij UWV-procedure en bij bestuursrechtelijke zaken

Uitleg vrije advocaatkeuze

Praktijkvoorbeeld:
Een werknemer die is verzekerd voor rechtsbijstand wil zich laten bijstaan door één van de deskundige advocaten van advocatenkantoor Bloem. De rechtsbijstandsverzekeraar wil de kosten in een UWV-procedure niet vergoeden. Een veel gehoorde reactie is dan: “waarom betaal ik dan premie”. “Ik heb toch recht op vrije advocaatkeuze.”

Wat houdt de vrije advocaatkeuze in?

Vrije advocaatkeuze:
In de uitspraak van het Hof van Justitie d.d. 7 november 2013 (C-442/12) was al duidelijk geworden dat een verzekerde in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure zelf mag bepalen of hij/zij zich laat bijstaan door een externe rechtshulpverlener of door een medewerker van de rechtsbijstandsverzekeraar. De Hoge Raad heeft dit in haar uitspraak d.d. 21 februari 2014 bevestigd. In deze uitspraak is bepaald dat het recht op vrije advocaatkeuze niet afhankelijk is van een besluit van de rechtsbijstandsverzekeraar dat een zaak door een externe rechtshulpverlener zal worden behandeld.
Verzekeraars als gevolg van bovenstaande uitspraak hun polisvoorwaarden aangepast en stelden zich daarbij veelal op het standpunt dat de kosten van een advocaat voor de rechtsbijstand inzake een UWV-procedure niet wordt vergoed. Als reden werd gegeven dat de UWV-procedure geen procedure is waarbij de rechter aan te pas komt. Dit heeft er toe geleid dat opnieuw vragen zijn gesteld aan het Europese Hof van justitie. Deze vragen zijn per 7 april 2016 beantwoord.

Administratieve procedure:
Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat bovengenoemde standpunt van rechtsbijstandsverzekeraars niet klopt. Het begrip ‘administratieve procedure’ moet ruim worden uitgelegd. In geval van een UWV-procedure, maar ook bij bestuursrechtelijke zaken kan een verzekerde aanspraak maken op vergoeding van de kosten van de zelf gekozen advocaat.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan kunt u zich ook in een ontslagprocedure bij het UWV laten bijstaan door de gespecialiseerde advocaten van Advocatenkantoor Bloem.

Lees ook ons artikel:
Vrije advocaatkeuze wordt opgenomen in de wet
Heb ik recht om een zelf een advocaat te kiezen bij een ontslagprocedure bij het UWV?

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder