Thuiswerkdag ingetrokken bij disfunctioneren

Als een werknemer disfunctioneert, kan een werkgever zijn thuiswerkdag intrekken. Dit geldt ook nog als hij weer op de goede weg is en het verbetertraject inmiddels heeft afgerond. Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam.

In de zaak werkte een werknemer al enkele jaren op vrijdag vanuit huis. Nadat hij een slechte beoordeling kreeg, sprak de werkgever met hem een verbetertraject af. Ook vroeg hij de werknemer om tijdens het verbetertraject op vrijdag naar kantoor te komen. De werknemer ging hiermee akkoord. Toen na enige tijd het verbetertraject succesvol was afgerond, diende de werknemer een verzoek in om op vrijdag weer vanuit huis te werken. De werkgever weigerde dit. Om de werknemer tegemoet te komen, stelde hij voor dat de werknemer één vrijdag per maand thuis mocht werken. Bovendien zou de werknemer als hij goed bleef functioneren een jaar later weer op vaste basis thuis mogen werken.

Thuiswerkdag was inmiddels een arbeidsvoorwaarde

De werknemer was het niet eens met deze regeling en bleef op de vrijdagen thuis. Hij vond dat de thuiswerkdag in de loop der jaren een arbeidsvoorwaarde was geworden, die de werkgever niet zomaar mocht wijzigen. De werkgever zette daarop de loondoorbetaling op de vrijdagen stop.
De rechter was het met de werknemer eens dat een vaste thuiswerkdag na verloop van tijd een arbeidsvoorwaarde kan worden. Nu de werknemer echter slechter was gaan functioneren en pas enige tijd verbetering had laten zien, was het vanuit de werkgever niet onredelijk om de werknemer op vrijdag weer naar kantoor te laten komen. Bovendien had de werkgever een compromis geboden, namelijk dat hij één vrijdag per maand thuis mocht werken. Daarnaast had het (gedeeltelijk) intrekken van de thuiswerkdag geen onredelijke consequenties voor de werknemer, aangezien hij niet ver van zijn werk woonde en het om een tijdelijke maatregel ging.

Met terugwerkende kracht loon betalen

De rechter oordeelde wel dat de werkgever met terugwerkende kracht het loon moest betalen over de vrijdagen waarop de werknemer niet naar kantoor was gekomen. De werkgever kon namelijk niet bewijzen dat de werknemer op deze dagen zijn werkzaamheden niet had verricht.

Voor de uitspraak zie link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:3766

 

Bron: rendement.nl

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder