Spreekuur bij de rechter

De rechtbank Noord-Nederland is op 1 september 2016 gestart met een proef met rechtszaken waarin burgers en bedrijven snel op het spreekuur van de rechter kunnen komen. De kern is dat de rechter eerst probeert met een goed gesprek tot een oplossing te komen en pas als het nodig is zelf beslist wat er moet gebeuren. U betaalt de helft van het griffierecht (€ 39,50 voor particulieren, bedrijven betalen meer) en u heeft geen advocaat nodig.

Een goed gesprek en desnoods een vonnis
Partijen leggen de rechter zelf uit wat er aan de hand is en wat er naar hun mening zou moeten gebeuren. Partijen kunnen genoeg hebben aan een advies van de rechter of er kan een compromis worden gesloten. Maar als het nodig is, dan kan de rechter een vonnis uitspreken. Partijen hoeven geen kennis van wet en regels te hebben, de rechter zorgt ervoor dat die goed worden toegepast. De rechter luistert naar alles wat wordt gezegd en vraagt door als er onduidelijkheid is. Het gaat er om dat de waarheid op tafel komt en dat het proces eerlijk verloopt. Meestal zal de rechter spreekuur houden in een gerechtsgebouw, maar dat hoeft niet, bijvoorbeeld als er een meningsverschil is tussen buren, dan kan de rechter naar deze buren toegaan. Dat wordt van tevoren besproken, de rechter komt niet automatisch op verzoek langs.
 
Eigen keuzes
U kunt niet gedwongen worden om bij de Spreekuurrechter te verschijnen. Pas als beide partijen dat willen, is het mogelijk om naar het spreekuur te gaan. Begeleiders mogen meekomen, maar moeten zich houden aan de regels van de rechtbank. Als u niet naar de rechter wilt gaan, maar uw tegenpartij wil dat wel, dan kan uw tegenpartij een advocaat of deurwaarder inschakelen voor een gewone procedure, bijvoorbeeld bij de kantonrechter.

Voorwaarden
De Spreekuurrechter is op dit moment een proef en daarom zijn er voorwaarden om van deze snelle en goedkope procedure gebruik te mogen maken.

U moet een verwijzing hebben van het Juridisch Loket, DAS of Univé Rechtshulp. Als u gebruik wilt maken van de spreekuurrechter gaat u dus eerst naar een van deze instanties toe. Zij kunnen u over alles uitleg geven. U vindt hun contactgegevens op deze pagina.
Bestuurszaken en de meeste soorten familiezaken worden niet behandeld.
Maar wel arbeidszaken (ook ontslagkwesties), huurzaken, consumentenkwesties, geldvorderingen, schades en burenruzies. Er zijn nog meer soorten zaken die worden behandeld, ook daarover kunt u uitleg krijgen als u contact opneemt.
U moet bereid zijn tot een goed gesprek en open staan voor een praktische oplossing van uw conflict in deze bijzondere procedure. Als u meent dat de rechtbank er alleen maar is om uw gelijk te halen of als u koste wat het kost gelijk wilt krijgen/halen, dan past deze procedure niet bij u.
Uw waardering van deze nieuwe vorm van rechtspraak is belangrijk en daarom moet u bereid zijn om na afloop vragen te beantwoorden. Uw privacy is daarbij gegarandeerd.

Hieronder de link:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Regels-en-procedures/Paginas/Spreekuurrechter.aspx

 

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder