Scheiden doe je zo!

Wat komt er allemaal kijken bij een echtscheiding?

Ouderschapsplan:
Het ouderschapsplan richt zich op de toekomst, de toekomst van uw kind of kinderen!
In het ouderschapsplan worden antwoorden opgenomen op vragen als; Hoe zit het met de zorg en de omgangsregeling? Hoe verstrekt u elkaar informatie over onderwerpen als schoolkeuze? Hoe gaat u als ouders om met de kosten voor de opvoeding en verzorging van de kinderen (kinderalimentatie/kinderbijdrage)?

Echtscheidingsconvenant:
In het echtscheidingsconvenant staan afspraken die u maakt over zaken als pensioen, huis, boedel en partneralimentatie. Eigenlijk kunt u zeggen dat het echtscheidingsconvenant gaat over verrekening van wat er in het verleden is opgebouwd.

Partneralimentatie:
U kunt in het kader van de echtscheiding met elkaar afspraken maken over de hoogte en duur van de partneralimentatie (u mag van de termijn van 12 jaar afwijken).
Op het moment dat u gaat trouwen, kunt u partneralimentatie niet uitsluiten. U kunt wel huwelijkse voorwaarden laten opstellen en daar bijvoorbeeld in afspreken dat u in geval van een echtscheiding geen aanspraak wenst te maken op elkaars ouderdoms- en/of nabestaandepensioen.

Huwelijkse voorwaarden:
Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, kunnen er afspraken zijn gemaakt over wat er privé blijft en wat niet, over huishoudingskosten, over het gespaarde inkomen, maar ook hoe het een en ander geregeld wordt bij een eventuele echtscheiding. Als u niet voor de huwelijksvoltrekking bij een notaris bent geweest voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden, dan bent u gehuwd in gemeenschap van goederen (Wetsvoorstel 33987 beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen ligt thans bij de Eerste Kamer).

Ook wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, maar voornemens bent om een eigen onderneming te starten, kan het een goed moment zijn om de gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijkse voorwaarden. Laat u zich door een notaris goed adviseren over de mogelijkheden.

Vaak wordt er in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen. Het (gespaarde) inkomen dient dan jaarlijkse te worden verrekend. Doet u dit niet jaarlijks en er is geen sprake van privévermogen, dan zal er bij de echtscheiding moeten worden verrekend alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen.

Hoe kan een echtscheidingsprocedure verlopen:

  • Echtscheiding zonder inhoudelijke procedure: het ouderschapsplan en convenant worden opgesteld en getekend. Vervolgens wordt het echtscheidingsverzoek ingediend. Dit wordt ook wel een procedure op gezamenlijk verzoek genoemd. U kunt daarvoor samen één advocaat benaderen.
  • Een van de partijen heeft een eigen advocaat, de ander is het eens met de afspraken: de echtscheiding wordt, zonder inhoudelijke procedure op de stukken, door de rechter uitgesproken. Hiervoor dient de partij zonder advocaat een referteverklaring te tekenen, waaruit blijkt dat hij/zij het eens is met de gemaakte afspraken;
  • Een inhoudelijke procedure bij de rechtbank, ieder heeft een eigen advocaat: Als u er niet samen uitkomt, kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit is een soort kort geding procedure binnen het familierecht, waarin een rechter voor de duur van de procedure voorlopige maatregelen kan treffen. Het kan dan gaan om zaken als de verzorging van de kinderen of het tijdelijk gebruik van de gezamenlijke woning. Daarna kan een definitieve beslissing door een rechter worden genomen in een bodemprocedure betreffende de echtscheiding en de gevolgen van de echtscheiding.


De positie van het kind in een echtscheidingsprocedure:
Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen door de rechter worden gehoord over de afspraken die er moeten worden gemaakt, over waar ze willen wonen en hoe vaak ze de andere ouder willen zien. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen ook een brief sturen aan de rechter, waar in staat wat zij willen. Kinderen vanaf 16 jaar mogen ook hun mening geven over de kinderalimentatie.
Attentie: Als u als ouders het niet met elkaar eens bent, is het uiteindelijk de rechter die beslist (en niet het kind, ondanks dat een kind van 12 jaar en ouder kan worden gehoord door de rechter)!

Heeft u juridische bijstand en begeleiding nodig bij de afwikkeling van uw echtscheiding? Neem dan contact op met advocatenkantoor Bloem.

Loonstop of loonopschorting?

Wat is het verschil tussen loonstop en loonopschorting?

Lees verder