Reorganisatie

Reorganisaties zijn van alle tijden. Of het nu voorspoedig gaat en het bedrijf anders moet worden ingericht of in economisch mindere tijden. Door interne of externe oorzaken ziet een bedrijf of organisatie zich genoodzaakt aanpassingen door te voeren die gevolgen hebben voor werknemers.

Het besluit om te reorganiseren wordt niet zomaar genomen. Hier gaat vaak een heel proces aan vooraf en bovendien heeft het een enorme weerslag op de organisatie. Gedwongen ontslagen zijn hierbij veelal niet te voorkomen. Het is daarom van groot belang snel en verantwoord te reorganiseren en de arbeidsovereenkomsten zo (kosten)efficiënt en effectief mogelijk te beëindigen.
Tijdens een reorganisatie komt veel op u af, er moet veel gebeuren en eventuele ontslagaanvragen bij het UWV moeten goed worden voorbereid. Advocatenkantoor Bloem kan u op effectieve wijze ondersteunen in dit gehele proces. Wij ontzorgen u vanaf de eerste plannen tot en met de uitvoering van de reorganisatie. Advocatenkantoor Bloem heeft ruime ervaring met de begeleiding van reorganisaties, zowel bij het MKB als bij grote bedrijven.

In alle gevallen zorgt Advocatenkantoor Bloem voor een passend advies voor uw bedrijf. Hierbij dient als uitgangspunt te gelden: dat een reorganisatie voor uw bedrijf, maar ook voor uw werknemers, voorspoedig en op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd. Met als resultaat: begrip voor beslissingen, draagvlak binnen de onderneming en lagere kosten.
De advisering en begeleiding door Advocatenkantoor Bloem omvat zaken als:

  • Voorbereiden van de reorganisatie
  • het opstellen van de adviesaanvraag OR
  • het adviestraject bij de OR
  • het informeren van en overleg met UWV en vakbonden
  • het opstellen van een reorganisatienota en sociaal plan
  • de informatievoorziening richting werknemers
  • het UWV-traject (ontslagvolgordes, ontslag- en transitievergoeding).
  • de (wijze van) beëindiging van arbeidsovereenkomsten:
  • vaststellingsovereenkomst
  • inhoudelijke ontbindingsprocedure


Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder