Recht op loonbetaling bij herstel na slapend dienstverband?

Een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kan in dienst worden gehouden met een zogenoemd slapend dienstverband. Vaak wordt dat door werkgevers gedaan teneinde een ontslagvergoeding te voorkomen terwijl er geen aanspraak meer bestaat op loondoorbetaling. 

Maar wat als de werknemer weer hersteld is?

In deze zaak claimde werknemer na een sluimerend dienstverband zijn oude functie en loon weer terwijl zijn functie was komen te vervallen.  Volgens de werkgever was terugkeer in eigen functie dit echter niet mogelijk omdat de functie van de werknemer was komen te vervallen. Wel bood de werkgever aan om de werknemer op detacheringsbasis te laten werken bij een andere organisatie tegen hetzelfde loon. De werknemer accepteerde dit voorstel niet, omdat hij in dienst was bij de werkgever en daar zijn werkzaamheden wilde hervatten. Bovendien vond de werknemer de reistijd naar de werkgever waar hij gedetacheerd zou worden te lang.

Werkgever had redelijk aanbod gedaan
De rechter stelde vast dat de functie van de werknemer was komen te vervallen en dat er binnen de organisatie geen andere passende functie voor hem was. Gezien de extra reistijd was het voorstel dat de werkgever aan de werknemer had gedaan met betrekking tot de detachering niet redelijk. Ter zitting bood de werkgever aan om de reistijd van de werknemer onder de werktijd te laten vallen. Dit maakte het aanbod voor de rechter redelijk, waardoor de werknemer dit moest accepteren. Hij moest aan de slag bij de andere organisatie en kreeg recht op loondoorbetaling (met terugwerkende kracht) vanaf het moment dat hij zich beschikbaar had gesteld voor werk.

Werknemer heeft recht op oude functie
Voor werkgevers is het belangrijk om te beseffen dat werknemers met een slapend dienstverband weer bij hen kunnen aankloppen als zij weer hersteld zijn. Zij hebben dan in principe recht op hun oude functie. Dit kan een risico zijn als de werkgever op dat moment iemand anders voor die functie heeft aangenomen. Een ander risico van een slapend dienstverband is dat de transitievergoeding in de tussentijd oploopt. Als de werkgever de werknemer uiteindelijk toch wil ontslaan, is hij dus een veel hogere transitievergoeding verschuldigd. Over dit hogere deel krijgt hij bovendien straks geen compensatie.

Voor de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:384
 

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder