Proeftijdontslag vóór aanvang werkzaamheden

In veel arbeidsovereenkomsten is een proeftijd opgenomen. De proeftijd is een soort kennismakingsperiode. Werkgever en werknemer kunnen gedurende deze periode de arbeidsovereenkomst gemakkelijk beëindigen.De strenge regels van het ontslag, gelden niet tijdens de proeftijd. Indien er een geldig proeftijdbeding overeen is gekomen, kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst met onmiddelijke ingang beëindigen.

Voor het opnemen van een geldig proeftijdbeding gelden een aantal regels. Voor het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt dat de proeftijd schriftelijk overeen moet worden gekomen, dat de proeftijd voor beide partijen gelijk moet zijn en dat de proeftijd maximaal twee maanden mag duren. Voor het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat dit alleen mogelijk is indien de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor langer dan zes maanden. Voor een arbeidsovereenkomst die langer dan zes maanden duurt, maar korter dan twee jaar geldt een maximale proeftijd van één maand. Voor een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd die langer dan twee jaar duurt, geldt een maximale proeftijd van twee maanden.

In de meeste gevallen zal een werkgever een werknemer in de proeftijd na enkele weken ontslaan, bijvoorbeeld omdat de werknemer niet voldoet. Maar is het ook mogelijk om al voordat de werknemer überhaupt is begonnen met werken, de werknemer te ontslaan met een beroep op de proeftijd?

Het antwoord hierop is: ja dit mag! Het is mogelijk om voordat de werknemer is begonnen, de werknemer al te ontslaan met een beroep op de proeftijd. In de rechtspraak wordt als uitgangspunt genomen dat een proeftijdontslag voor aanvang van de werkzaamheden over het algemeen geoorloofd is, maar in uitzonderingsgevallen kan er sprake zijn van schending van goed werkgeverscap, onrechtmatigheid en misbruik van recht. Of daar sprake is van hangt af van alle omstandigheden van het geval, daar zijn geen algemene regels voor te bepalen.

De werknemer kan, in het geval hij voor de proeftijd wordt ontslagen, met een beroep op misbruik van recht, schendig van goed werkgeverschap of onrechtmatigheid een schadevergoeding van de werkgever eisen.

De kantonrechter Utrecht kende in zijn uitspraak van 8 juni 2011 (AR 2011-0607) een schadevergoeding toe aan een werknemer die voor aanvang van de werkzaamheden in de proeftijd was ontslagen. Deze werknemer tekende begin februari 2010 een arbeidsovereenkomst en zou op 1 maart 2010 beginnen met werken. In die tussenliggende periode, heeft de werknemer op verzoek van de werkgever enkele werkzaamheden verricht. Op grond van die werkzaamheden heeft de werkgever op 25 februari 2010 de werknemer ontslagen. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever in strijd heeft gehandeld met het beginsel van goed werkgeverschap door de werknemer in de periode tussen het tekenen van de arbeidsovereenkomst en de aanvang van het dienstverband werkzaamheden te laten verrichten en hem daarop te beoordelen zonder dit vooraf kenbaar te maken. De kantonrechter acht een schadevergoeding van één maandsalaris redelijk.

Heeft u vragen over zde proeftijd of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Bloem: info@advocatenkantoorbloem.nl of 010 - 261 40 41.

 

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder