Payroll: Wijziging ontslagbesluit per 1 januari 2015

De wijziging van het ontslagbesluit heeft betrekking op de opzegging van de arbeidsverhouding van de payroll-werknemer.

Payroll-constructie:
De overeenkomst van payrolling is niet in de wet geregeld. In de rechtspraak en de literatuur wordt onder payrolling onder meer verstaan, de variant, waarbij de payroll-onderneming, werknemers (formeel) in dienst neemt teneinde hen vervolgens op basis van een overeenkomst met een onderneming (de inlener/opdrachtgever) en werknemer exclusief bij de inlener (feitelijk werkgever) feitelijk werkzaamheden te laten verrichten. Er is aldus sprake van een bijzondere contractuele relatie, een driehoeksverhouding.
De verhouding tussen de payroll-organisatie en de werknemer is beperkt. Deze bestaat voornamelijk uit de verplichting tot de loonbetaling. Toch is deze juridisch de formeel werkgever.

Beëindiging arbeidsverhouding:
Als de inlener, de feitelijk werkgever, de relatie met de payroll-werknemer wil eindigen, is de payroll-organisatie de aangewezen partij om het ontslag van de betreffende werknemer te regelen. Dit kan bijvoorbeeld door het vragen van toestemming aan het UWV om de arbeidsverhouding te mogen beëindigen (ook wel ontslagvergunning genoemd).
Gelet op de specifieke aard van de contractuele relatie, het sociaal akkoord van 11 april 2013 wordt met de wijziging van het ontslagbesluit regels vastgelegd zodat de bescherming van de payroll-werknemer bij ontslag niet afwijkt van de bescherming van de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlener/opdrachtgever.

Wijziging ontslagbesluit:
De wijziging van het ontslagbesluit heeft als gevolg dat de overeenkomsten tussen payroll-organisaties en inleners/opdrachtgevers aangepast moeten worden. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat het beëindigen van de payroll-overeenkomst – tussen de payroll-organisatie en de inlener/opdrachtgever, hetgeen leidt tot een voornemen tot ontslag van de payroll-werknemer – onvoldoende grond zal zijn voor het verlenen van een ontslagvergunning aan de payroll-organisatie.

Overgangsrecht:
Deze nieuwe regels zijn uitsluitend van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 januari 2015.

Ontslagregel vanaf 1 juli 2015:
Vanaf 1 juli 2015 gelden de ontslagregels zoals deze zijn opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Payroll-constructie staat onder druk:
De payroll-constructie staat echter onder druk sinds uitspraken van de kantonrechter Rotterdam op 21 december 2012 en de kantonrechter Almelo op 21 maart 2013. Op basis van het contract betreffende de driehoeksrelatie dient duidelijk te zijn vast te stellen dat wie als werkgever kan worden aangemerkt en dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de inlener en de persoon die bij de inlener te werk wordt gesteld. Kortom; bij de beëindiging van de paroll-constructie speel vaak de vraag wie als formeel werkgever moet worden beschouwd (het payroll-bedrijf of de inlener)? Past u dus op met deze constructie.

Officiële bekendmaking Staatscourant:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-33286.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DUitgebreid%26pst%3DTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cParlementaireDocumenten%26dpr%3DAnderePeriode%26spd%3D20141125%26epd%3D20141125%26sdt%3DDatumPublicatie%26ap%3D%26pnr%3D12%26rpp%3D10%26_page%3D13%26sorttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=128&sorttype=1&sortorder=4

Loonstop of loonopschorting?

Wat is het verschil tussen loonstop en loonopschorting?

Lees verder