Ontslag werknemer met verstandelijke beperking vanwege assessment?

Een opmerkelijke arbeidszaak die door de ABN AMRO Bank (hierna: ABN) voor de rechter is gebracht (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:5497). Het betreft de ontbinding van een arbeidsovereenkomst.

De werknemer is 53 jaar oud en vanaf zijn zeventiende (1978) in dienst bij ABN. De werknemer werkt op de postkamer. Door een complicatie kort na zijn geboorte heeft de medewerker een verstandelijke beperking. Hij heeft een IQ van 61.

Op de afdeling waar de werknemer werkt, was een reorganisatie gaande. Voor die reorganisatie geldt de cao. Op basis van de cao worden de medewerkers die in aanmerking komen voor een ontslag vastgesteld aan de hand van een assessment. Zo ook werknemer. Op basis van het assessment komt de werknemer in aanmerking voor ontslag; hij heeft onvoldoende gescoord.

De werknemer gaat daartegen in verweer en krijgt een vergelijkbaar assessment, maar dit maal mondeling. Het resultaat van het tweede assessment is precies hetzelfde als het resultaat van het eerste assessment; de werknemer komt nog steeds in aanmerking voor ontslag.

Op basis van de cao had de werknemer een hoge ontslagvergoeding kunnen ontvangen. De werknemer wenste daar echter niet mee in te stemmen. De werknemer wil werkzaam blijven. Gezien zijn verstandelijke beperking, zijn leeftijd en zeer eenzijdige ervaring is de kans dat de werknemer elders werk vindt zeer klein.

ABN verzoekt de kantonrechter te ontbinden. De kantonrechter oordeelt dat door gebruikmaking van een assessment hoogstwaarschijnlijk onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de werknemer. ABN heeft nagelaten om te onderzoeken of de werknemer in staat is om het assessment af te leggen, gezien zijn verstandelijke beperking. Daarmee heeft ABN onvoldoende zorgvuldig gehandeld.

De ontbinding wordt afgewezen. Deze uitspraak laat zien dat de werkgever bij ontslag rekening dient te houden met de werknemer met een arbeidshandicap. ABN heeft dit overduidelijk onvoldoende gedaan, door de werknemer met een verstandelijke beperking en een IQ van 61 te onderwerpen aan een assessment.

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder