Ontslag op staande voet wegens bedrog

Een accountmanager bij Royaal Vastgoed had als taak om potentiële klanten te benaderen voor vastgoedprojecten in NL. Hij heeft daarover geregeld gesproken met de twee bestuurders en aandeelhouders van Royaal Vastgoed. Later bleek dat hij contacten met twee investeerders in India en Dubai fingeerde die voor ruim $30 mln aan vastgoed in NL wenste te investeren. Hij vervalste emails en genoot kennelijk van heerlijke snoepreisjes op kosten van de zaak.

Ontslag op staande voet wegens bedrog hield (vanzelfsprekend) stand.

Werknemer wordt veroordeeld tot:

a. € 28.147,72 aan gemaakte onkosten (reis- en verblijfkosten);

b. € 3.278,16 aan beslagkosten;

c. € 10.800,00 aan ten onrechte ontvangen salaris;

d. € 22.500,00 aan gederfde winst;

e. € 9.152,92 aan kosten voor Hoffmann;

en last but not least integrale proceskosten van totaal € 6.000,00 wegens misbruik van procesrecht.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:1562

 

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder