Ontslag op staande voet: De reden(en)

Op deze site is een artikel gewijd aan het bewijsrecht bij een ontslag op staande voet. In het blad Rechtspraak Arbeidsrecht is recent een uitspraak gepubliceerd over de gronden voor een ontslag (Rb. Noord-Nederland (Vzr.) 15 november 2013, RAR 2014, 45).

In het artikel dat handelt over het bewijs bij een ontslag op staande voet is vermeld dat de werkgever de stelplicht heeft en de bewijslast draagt bij de dringende reden (de reden voor het ontslag). De werkgever dient dus te bewijzen dat hij een reden heeft voor het ontslag. De werkgever is verplicht om deze reden aan de werknemer mede te delen. Dan weet de werknemer waar hij aan toe is. De mededeling van de reden bij een ontslag op staande voet fixeert de reden voor het ontslag. Dit wil zeggen dat de reden(en) die de werkgever noemt definitief de reden(en) voor het ontslag is/zijn. De werkgever kan niet later in het kader van een procedure nog meer reden(en) voor het ontslag toevoegen. In de zaak die in het blad Rechtspraak Arbeidsrecht is gepubliceerd staat deze mededeling van de reden centraal. Een werknemer is werkzaam bij een instelling voor minderjarigen met een licht verstandelijke beperking. Het is de werknemer verboden privé-contact met cliënten en oud-cliënten te hebben en seksueel contact  te hebben met personen die aan de instelling zijn verbonden. Tegen de betreffende werknemer wordt een klacht ingediend door een oud-cliënte vanwege seksueel misbruik. De medewerker stuurt een sms naar de oud-cliënte met het verzoek de klacht in te trekken en de sms te verwijderen. De werkgever gaat over tot ontslag op staande voet. Aan het ontslag legt de werkgever vier redenen ten grondslag, te weten:

  •  SMS-contact met een oud-cliënte
  • Liegen over het aantal sms-contacten
  • Seksueel misbruik van oud-cliënte
  • Nog een geval van seksueel misbruik

Daarbij geeft de werkgever aan dat de redenen in zijn geheel (gezamenlijk) een dringende reden voor een ontslag op staande voet opleveren.

 

Hier snijdt de werkgever zichzelf in de vinger.

Dit betekent namelijk dat een omstandigheid afzonderlijk niet door de werkgever als voldoende dringend werd gezien, tenminste dit niet voor de werknemer kenbaar was. Mocht één van de omstandigheden dan wegvallen, dan vervalt de volledige dringende reden. Als de werkgever had aangegeven dat iedere omstandigheid afzonderlijk ook een voldoende dringende reden voor een ontslag op staande voet oplevert, hoeft slechts één van de vier redenen, mits dringend, voldoende aannemelijk te zijn.

Wat gebeurt er?
Twee van de vier omstandigheden worden bewezen, het seksueel misbruik wordt niet bewezen. Het ontslag is dus onterecht gegeven. Dit terwijl het zeer wel mogelijk was dat het ontslag op staande voet ook gerechtvaardigd is op grond van twee van de vier omstandigheden. De werkgever dient het loon van de werknemer door te betalen.Reden voor ontslag op staande voet formuleren
Voor een werkgever is het van belang om de ontslagreden in een ontslagbrief bij een ontslag op staande voet juist te formuleren. De juiste formulering kan veel kosten voorkomen.

Gaat u een werknemer op staande voet ontslaan of wordt u op staande voet ontslagen, neem dan contact op met Advocatenkantoor Bloem:

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder