Negeren veiligheidsvoorschriften reden voor ontslag

Feiten
Een storingsmonteur van KONE Deursystemen B.V. is eind november 2012 op staande voet ontslagen omdat hij tijdens het werk geen veiligheidsvest en helm droeg. De werknemer vindt dat hij onterecht op staande voet is ontslagen en stapt naar de kantonrechter. Die is het met hem eens en beveelt de werkgever om hem weer toe te laten tot het werk en loon door te betalen. KONE Deursystemen B.V. gaat in beroep bij het Gerechtshof en vraagt tevens een ontslagvergunning voor zover rechtens vereist bij het UWV.

In hoger beroep is aangevoerd dat de kantonrechter het veiligheidsbeleid van het bedrijf te veel heeft genuanceerd en dat de kantonrechter de waarschuwingen die de werknemer eerder kreeg ten onrechte heeft bestempeld als ‘incidenten’. Saillant detail is dat de betreffende werknemer zich twee maanden voorafgaand aan het ontslag al had verwond aan zijn hand tijdens het werk. Over de oorzaak had de werknemer gelogen; hij droeg geen veiligheidshandschoenen terwijl hij had medegedeeld dat dit wel het geval was. De werknemer heeft toen een ernstige waarschuwing ontvangen.

De argumenten van de werknemer dat het ontslag te grote persoonlijke gevolgen voor hem heeft gelet op zijn leeftijd van 51 jaar en dat hij geen WW zal ontvangen, wordt door het Gerechtshof verworpen. Het hof verwijst bij dat argument naar de rechtspraak: ook als de gevolgen ingrijpend zijn, kan de dringende reden toch zwaarder wegen dan de persoonlijke omstandigheden (LJN BV9532).

Veiligheidsbeleid overduidelijk
De werkgever heeft een groot belang bij handhaving van het beleid omdat er bij de werkzaamheden risico is op lichamelijk letsel bij de werknemer en derden. Volgens het hof is het overduidelijk dat het veiligheidsbeleid bij het bedrijf hoge prioriteit heeft. Dat blijkt onder meer uit de aandacht die aan veiligheid is en wordt besteed:

De werknemer heeft een memorandum ondertekend met veiligheidsinstructies.
In de arbeidsvoorwaarden wordt aandacht besteed aan persoonlijke beschermingsmiddelen.
Alle operationele medewerkers moeten een VCA-certificaat hebben. Dat betekent in de praktijk dat ze jaarlijks 8 tot 12 keer toolboxmeetings bijwonen over veiligheid.
De werknemer heeft ook voor deze specifieke klus veiligheidsinstructies gekregen.

Voorafgaande waarschuwing
Het hof overweegt dat de werknemer in september 2012 twee dagen is geschorst vanwege het overtreden van de veiligheidsvoorschriften. In de officiële waarschuwing stond ook dat bij herhaling onmiddellijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou volgen. Van een werknemer mag dan verwacht worden dat hij juist extra aandacht besteedt aan veiligheid, oordeelt het hof.

Veiligheidsbeleid weegt zwaarder dan belang werknemer bij baanbehoud
Het hof komt tot het voorlopig oordeel dat het ontslag op staande voet terecht was. KONE Deursystemen B.V. had voldoende zwaarwegende redenen om het veiligheidsbeleid strikt te handhaven. De werknemer was op de hoogte van dat beleid en wist dat dit daadwerkelijk werd gehandhaafd. Hij heeft zelf de vertrouwensbreuk met zijn werkgever veroorzaakt. De persoonlijke gevolgen die het ontslag voor hem heeft wegen niet op tegen de aard en de ernst van de dringende reden.
De uitspraak is o.a. te vinden op rechtspraak.nl:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2013:4656

Het UWV heeft in deze zaak KONE Deursystemen B.V. ook in het gelijk gesteld en de voorwaardelijke ontslagvergunning afgegeven.

Wordt u geconfronteerd met werknemers die veiligheidsvoorschriften niet in acht nemen of wilt u bijstand om een adequaat veiligheidsbeleid op te stellen, neem dan met ons contact op.

Loonstop of loonopschorting?

Wat is het verschil tussen loonstop en loonopschorting?

Lees verder