Meerderheid Tweede Kamer voor pre-pack

In twee eerdere artikelen berichtten wij u al over wat een pre-pack precies inhoudt en de positie van werknemers bij een pre-pack en dat de rechter prejudiciële vragen over een pre-pack heeft gesteld.

Voor een pre-pack, ook wel ‘stille bewindvoering’ genoemd, bestaat geen wettelijke basis. Daar lijkt verandering in te komen. Tijdens het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie bleek dat er een meerderheid van de Tweede Kamer voor een wettelijke verankering is van pre-pack. Tijdens dit overleg werd het Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I besproken. In dit wetsvoorstel is de wettelijke basis voor pre-pack opgenomen.

Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de werkwijze die de meeste rechtbanken al hanteren, worden geformaliseerd. Als een bedrijf in ernstige financiële moeilijkheden verkeert, kan het bedrijf aan de rechter vragen om een stille bewindvoerder aan te wijzen. Deze stille bewindvoerder kan, vooruitlopend op een eventueel faillissement, aan de slag gaan. De stille bewindvoerder is ‘stil’ omdat dit niet publiekelijk bekend wordt gemaakt. Terwijl bij een curator bij faillissement of een bewindvoerder bij surseance van betaling wel bekend wordt gemaakt. De gedachte hierachter is dat de stille bewindvoerder, voordat bekend wordt dat het bedrijf in financiële moeilijkheden zit, zoveel mogelijk de schade kan beperken bij een eventueel faillissement. Nog voordat het bedrijf failliet is, kan er een doorstart worden voorbereid. Deze werkwijze wordt bij 8 van de 11 rechtbanken toegepast. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal dit bij elke rechtbank kunnen worden toegepast.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen omtrent pre-pack.

Update:
Op 21 juni 2016 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer voor het Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I gestemd.


Lees ook:
Positie van werknemer bij een pre-pack
Prejudiciële vragen over de pre-pack

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder