Maximale transitievergoeding

Op grond artikel 7:673 lid 3 BW wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding van artikel 7:673 lid 2 BW jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd. Bij regeling van 21 september 2015 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bepaald dat het bedrag met ingang van 1 januari 2016 wordt verhoogd van € 75.000,00 naar € 76.000,00.

Bron: Staatcourant, 2015, 31852

Hoe berekent u de juiste transitievergoeding. Voor advies kunt u altijd een van onze arbeidsrechtadvocaten benaderen via gb@advocatenkantoorbloem of tel 010-2614041.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder