Mag een werkgever verborgen camera’s ophangen?

Nee, aldus de kantonrechter in Dordrecht. Toch mochten de beelden van deze camera’s gebruikt worden in een procedure. Deze vraag speelde in een zaak waarbij een werknemer op staande voet was ontslagen wegens diefstal van een pak koffie.

Feiten
Wat was er aan de hand? De werkgever, een verpleeghuis, merkte dat er op een bepaalde afdeling met enige regelmaat spullen werd meegenomen. De werkgever heeft tevergeefs getracht te achterhalen wie er achter deze diefstallen zat. Er zijn extra veiligheidsrondes gelopen, de werkgever is in gesprek gegaan met de medewerkers over de diefstallen en de wijkagent is ingeschakeld. Dit mocht allemaal niet baten. Omdat de diefstallen voor veel onrust zorgde bij de medewerkers en de cliënten, heeft de werkgever een recherchebureau ingeschakeld die verborgen camera’s heeft opgehangen, zonder dit aan de medewerkers te vertellen.

Op een bepaalde dag werd duidelijk dat er een pak koffie uit de voorraad was verdwenen. Toen de werkgever de volgende dag de camerabeelden bekeek, was daarop te zien hoe de werknemer een pak koffie uit de voorraadkast pakte en in haar locker stopte. Aan het einde van de dienst nam de werknemer het pak koffie mee naar huis. Daarop is de werknemer aangesproken en op staande voet ontslagen.

Tijdens de zitting heeft de werknemer erkent dat zij wel vaker pakken koffie en zakken borrelnootjes mee naar huis nam. Zij deed dit omdat zij eerder koffie en borrelnootjes van huis naar werk had meegenomen om de tekorten in de voorraad aan te vullen.

Oordeel rechter
De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van diefstal. De werknemer heeft immers de goederen meegenomen met doel zich die goederen toe te eigenen.

De werknemer stelt dat de beelden van de camera’s niet als bewijsmateriaal tegen haar gebruikt mogen worden omdat dit een inbreuk maakt op de privacy. De kantonrechter oordeelt dat de inzet van verborgen camera’s inderdaad een inbreuk maken op de privacy van de werknemer. Maar, zegt de kantonrechter, de werkgever mocht toch hiertoe overgaan, omdat zij op geen andere wijze de waarheid boven tafel kon krijgen. Het belang van de waarheidsvinding weegt zwaarder dan het belang van bewijsuitsluiting.

De kantonrechter oordeelt dan ook dat de werknemer terecht op staande voet is ontslagen.

Conclusie
Een werkgever mag niet zomaar verborgen camera’s ophangen op de werkplek. Dit is een inbreuk op de privacy van de werknemers. Maar als de werkgever toch beelden heeft, en er geen andere mogelijkheden zijn om de waarheid boven tafel te krijgen, dan mogen de beelden van deze verborgen camera’s wel worden gebruikt in een ontslagprocedure. Het belang van waarheidsvinding gaat boven het belang van bewijsuitsluiting.


Lees ook:
Cameratoezicht op de werkvloer
Een in het geheim gemaakte opname als bewijs
Strafrechtelijke terminologie in een ontslagbrief


Heeft u vragen over het ontslag op staande voet? Bent u ontslagen of wilt u als werkgever iemand ontslaan. U doet er verstandig aan juridisch advies in te winnen. U kunt contact opnemen met Advocatenkantoor Bloem via info@advocatenkantoorbloem.nl of 010 – 261 4041.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder