Loonkostencompensatie door Corona-virus

De Werktijdverkorting bestaat niet meer en wordt vervangen door NOW.

Hoofdlijnen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de hoofdlijnen van de NOW bekendgemaakt. De regeling moet nog verder worden uitgewerkt. De belangrijkste punten zijn:

 • Werkgevers die een omzetverlies van minstens 20% verwachten, kunnen op basis van de NOW een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart.
 • De NOW staat – in tegensteling tot de WTV – los van de Werkloosheidwet (WW). Werknemers verbruiken daardoor geen WW-rechten als hun werkgever een beroep doet op de NOW.
 • De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft en geldt dus ook voor oproepkrachten.
 • Bij de aanvraag voor de NOW zegt de werkgever toe géén ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode dat hij de tegemoetkoming van de NOW ontvangt. Hij betaalt het loon van werknemers met een vast én een flexibel contract volledig door.
  De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in de omzet. Het ministerie geeft deze voorbeelden: als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever, bij 50% omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom, bij 25% omzetverlies is de tegemoetkoming 22,5%. Daarmee bedraagt de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom.
 • De werkgevers kunnen vanaf nu geen vergunning meer aanvragen voor de WTV bij het ministerie van SZW. Maar het is ook nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de NOW. Het ministerie maakt zo snel mogelijk de datum bekend waarop zij de nieuwe regeling openstellen.
  De werkgever dient, zodra het ministerie groen licht geeft, de aanvraag in bij UWV. UWV verstrekt een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden (voor de verlenging kunnen andere voorwaarden gelden).
 • De regeling voor WTV is ingetrokken. Ook voor omzetverlies wegens andere oorzaken dan de corona-uitbraak moet de werkgever gebruikmaken van de NOW.
  Lopende vergunningen voor WTV blijven geldig, maar voor de verlenging van deze vergunning geldt de NOW.
 • Aanvragen voor de WTV-regeling waarover de werkgever nog geen bericht van het ministerie heeft ontvangen, worden behandeld als een aanvraag voor de NOW.

Aanvragen kunnen inmiddels worden ingediend.

Verdere info:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Zie voor aanvragen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder