Kopstoot tijdens functioneringsgesprek

Sommige werknemers zijn zeer vaardig in het bezorgen van hoofdpijn bij de leidinggevende of de werkgever. Vaak doen de werknemers dit onbewust, maar recent stond een werknemer tegenover het Hof te Den Bosch die wel kon aanvoelen dat zijn handelen bij de werkgever zou leiden tot hoofdpijn (Hof Den Bosch 9 september 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:3537).

De werknemer, met een kort lontje, had tijdens het functioneringsgesprek de leidinggevende een kopstoot gegeven. Voor de werkgever was dit voldoende reden om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, oftewel de werknemer op staande voet te ontslaan. Het Hof te Den Bosch had de zware taak om te beoordelen of het geven van een kopstoot een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

De conclusie van het Hof te Den Bosch is dat het geven van een kopstoot voldoende reden is om de werknemer op staande voet te ontslaan. De werknemer voerde nog aan dat hij de werkgever slechts een schijn kopstoot had willen geven en de leidinggevende daarop zachtjes raakte. Hier is, aldus de werknemer, sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dit verweer mocht hem niet baten.

Daarnaast voerde de werknemer aan dat zijn leidinggevende hem als een hond behandelde door naar hem “HIER!” te roepen, toen de werknemer het gesprek wenste te verlaten. Het Hof vindt dat dat het roepen van “HIER!” een kopstoot niet rechtvaardigt.

De conclusie is dat de werknemer terecht op staande voet is ontslagen. Zijn persoonlijke omstandigheden, zoals zijn leeftijd, psychische gesteldheid, kansen op de arbeidsmarkt en de duur van het dienstverband, leiden niet tot een andere conclusie dan dat van de werkgever niet gevergd kan worden het dienstverband langer te laten voortduren.

Dit is een duidelijke zaak. Werknemers dienen zich te onthouden van geweld ten opzichte van werkgevers, leidinggevenden en collega’s. Geweld is vrijwel altijd een dringende reden voor ontslag. Zodra je als werkgever wordt geconfronteerd met geweld op de werkvloer, overweeg dan een ontslag op staande voet en laat je daaromtrent goed voorlichten.

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder