Hoe werkt het relatiebeding gedurende het dienstverband?

Het relatiebeding is in de regel een beding dat bepaalt dat een werknemer gedurende een bepaalde tijd na afloop van de arbeidsovereenkomst geen contact mag opnemen met relaties. Dit beding dient onder meer om te voorkomen dat een ex-werknemer de klanten van de ex-werkgever gaat benaderen om over te stappen naar het eigen bedrijf van de werknemer of diens nieuwe werkgever. De ex-werknemer kan vaak succesvol zijn ex-werkgever beconcurreren, omdat hij kennis heeft van bijvoorbeeld de wensen van klanten, de prijzen en marges die de ex-werkgever hanteert en de service die de ex-werkgever biedt.

Zoals hierboven weergegeven, het relatiebeding geldt nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, mag de werknemer gedurende een bepaalde periode geen contact opnemen met relaties van d ex-werkgever. Dit is ook logisch, vaak is het juist een taak van de werknemer om gedurende het dienstverband wel contact te onderhouden met de relaties van de werkgever.

Recent heeft de kantonrechter het relatiebeding van toepassing geacht gedurende het dienstverband. In het relatiebeding was uitdrukkelijk opgenomen dat de werknemer na het einde van het dienstverband geen contact mocht opnemen. De onderhavige werknemer was nog in dienst, doch op non-actief gesteld. De arbeidsovereenkomst zou op korte termijn eindigen. Nog voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, stuurt de werknemer via LinkedIn het volgende bericht naar de relaties van de werkgever: “Ik ben verheugd jullie te kunnen melden dat ik per 1-6-2011 in dienst treedt bij bedrijf Z. Eindelijk een werkgever die weet hoe het werkt in assurantieland. Alleen maar bedrijfsmatig klanten, goede binnendienst en vooral weer plezier in je werk en minstens zo belangrijk, een financieel solide bedrijf. Ik hou jullie op de hoogte van mijn nieuwe mobiele nummer en e-mailadres. Tijdelijk te bereiken op (…)”. Dit bericht is natuurlijk niet netjes ten opzichte van de, op dat moment nog, werkgever.

De werkgever vordert bij de kantonrechter betaling van de boete van € 75.000,00 (Ktr. Groningen 24 april 2013, RAR 2014/142). De kantonrechter kent dit toe en acht het handelen van de werknemer vallend onder het relatiebeding. De werknemer gaat daartegen in beroep bij het Hof (Hof Arnhem-Leeuwarden 10 juni 2014, Prg. 2014, 185). Het Hof oordeelt dat het relatiebeding te ruim wordt uitgelegd. In het beding is expliciet bepaald dat de werknemer na het einde van het dienstverband geen contact mag opnemen met relaties. De werknemer heeft niet in strijd met dit beding gehandeld; hij was ten tijde van de mededeling nog in dienst van de werkgever. Mogelijk kan deze mededeling wel onrechtmatig zijn in de zin van art. 6:162 BW, maar daartoe had de werkgever te weinig gesteld. Het lijkt erop dat de werkgever zich met name geconcentreerd had op overtreding van het beding.

De uitspraak van het Hof leert ons dat het relatiebeding, zoals die omschreven is, enkel van toepassing is na het einde van het dienstverband. De rechter kan de bepaling niet ruimer uitleggen, waarbij die ruimere uitleg rechtstreeks ingaat tegen de tekst van de bepaling. De werkgever had een beroep kunnen doen op onrechtmatige daad, maar zal dan schade aannemelijk moeten maken. Het voordeel van het relatiebeding is dat er een vastgestelde boete aan gekoppeld is, zodat de schade niet meer bewezen en onderbouwd hoeft te worden.

Wens je te voorkomen dat je werknemer gedurende het dienstverband zich ten opzichte van jouw relaties negatief uitlaat over jouw onderneming, neem dan contact op met ons. Mogelijk kunnen wij een beding voor u creëren, op basis waarvan je snel en eenvoudig negatieve uitlatingen kan voorkomen.

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder