Hoe maakt u gebruik van de periode voor de nieuwe ketenregeling?

Vanaf 1 juli 2015 treedt de nieuwe ketenregeling in. De ketenregeling bepaalt op dit moment dat de werkgever driemaal de arbeidsovereenkomst kan verlengen, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Daarnaast mag de keten van arbeidsovereenkomsten maximaal drie jaar duren. Na die drie jaar of bij de vierde arbeidsovereenkomst ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien tussen de opvolgende arbeidsovereenkomsten een periode van langer dan drie maanden zonder arbeidsovereenkomst heeft gelegen, dan is de keten doorbroken; ontstaat geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Men noemt dit de 3x3x3 regeling

Vanaf 1 juli 2015 wordt deze regeling de 3x2x6 regeling (drie arbeidsovereenkomsten, twee jaar, tussenpoos van 6 maanden). Dit betekent dat sneller sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor werkgevers die flexibiliteit van de arbeidsovereenkomsten nastreven, is dat nadelig.

De regeling treedt op 1 juli 2015 in werking. Vanaf deze datum is de regeling van toepassing op (opvolgende) arbeidsovereenkomsten die vanaf deze datum worden afgesloten. Ter voorkoming dat sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, kan de werkgever een aantal acties ondernemen:

Stel allereerst vast op welke data de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aflopen en hoe lang de keten van arbeidsovereenkomsten al duurt/hoeveel arbeidsovereenkomsten al zijn gesloten.
Stel u heeft een werknemer die op 1 juli 2015 één jaar in dienst is. Zijn arbeidsovereenkomst eindigt op die datum. Per 1 juli 2015 kunt u dan slechts een verlenging van één jaar aanbieden. Stel u wilt de werknemer langer dan één jaar behouden, maar geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden, dan kunt u voor 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst in goed overleg aanpassen en de looptijd verlengen naar 3 jaar. Na 1 juli 2015 heeft u dan nog een arbeidsovereenkomst voor twee jaar met de werknemer, in plaats van 1 jaar.
Stel u heeft een werknemer die op 1 juli 2015 reeds twee jaar in dienst is en u wilt langer, maar niet voor onbepaalde tijd, met de werknemer doorgaan, dan geldt hetzelfde als hierboven. Pas de einddatum van het contract voor 1 juli 2015 aan naar 1 juli 2016.


Let wel op, vanaf 1 juli 2015 gaat ook de transitievergoeding gelden. Vanaf deze datum bent u bij het einde van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd, indien deze overeenkomst (of keten van overeenkomsten) langer heeft geduurd dan twee jaar. Indien u geen transitievergoeding wenst te betalen, verleng de arbeidsovereenkomst van een werknemer dan niet, indien de arbeidsovereenkomst door die verlenging langer dan twee jaar gaat duren en eindigt na 1 juli 2015 of verleng de overeenkomst voor een kortere periode, zodat die overeenkomst voor 1 juli 2015 eindigt.

Voor meer informatie over het nieuwe arbeidsrecht en hoe u zich daarop het beste kunt voorbereiden, neemt u contact op met ons.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder