Grove belediging is dringende reden ontslag op staande voet

Het uiten van je ongenoegen over de werkgever via social media of per e-mail is heel verleidelijk. Actie is reactie. Een logische reactie van de werkgever is om hier hard tegen op te treden middels een ontslag op staande voet. Is een ontslag op staande voet in dat geval gerechtvaardigd? Vormen beledigingen geuit via social media of via e-mail een dringende reden voor ontslag?

Waarschuwen!
Uit de jurisprudentie blijkt dat dergelijke ongepaste uitlatingen en /of beledigingen via social media of via e-mail niet altijd een dringende reden oplevert voor een ontslag op staande voet. De werkgever dient de werknemer altijd een (laatste) waarschuwing te geven dat de uitlatingen en het gedrag van de werknemer ongepast en onacceptabel zijn. Tevens dient de werknemer gewezen te worden op het feit dat een mogelijk gevolg kan zijn dat de werknemer op staande wordt ontslagen als hij/zij zich nogmaals op ongepaste wijze uitlaat over de werkgever. Kortom; de werkgever dient duidelijk te maken welke sanctie erop staat als de werknemer ongepaste uitlatingen / beledigingen plaatst via social media of verstuurd per e-mail.

Indien de werkgever de werknemer niet heeft gewaarschuwd kan de rechter tot het oordeel komen dat er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag. Wel is het mogelijk dat de rechter de arbeidsovereenkomst zal ontbinden wegens een verstoorde arbeidsrelatie en wellicht dat er een vergoeding aan de werknemer wordt toegekend.

Deze week werd een werknemer bij de rechter in Rotterdam pijnlijk duidelijk dat grove belediging van een werkgever niet wordt getolereerd. De werknemer in casu had een contract voor bepaalde tijd tot 1 juni 2014 en maakte zich schuldig aan grove beledigingen richting zijn baas en collegae. In sms-berichten en email werd de werkgever door de werknemer gekwalificeerd als leugenaar 1e class, energievampier en manipulator. Deze beledigingen vonden plaats na een eerdere waarschuwing vanwege belediging. Hij noemt de eigenaar onder meer een megadickhead, een kwijl van een kerel, de smerigste narcist, demagoog en dief. Deze repeterende en bewuste beledigingen waren reeds voldoende reden voor een ontslag op staande voet. Einde oefening dus.

Heeft u te maken met een medewerker die qua woordenschat niet onder doet voor deze werknemer? Neemt u gerust contact op. En vergeet niet: het opstellen van een ontslag op staande voet brief is ook een kunst op zich. Laat het over aan een ontslagspecialist!

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder