Fluitconcert bij het UWV


Voor een werkgever is het van groot belang om een goed en volledig dossier bij te houden van het personeel. Als een werkgever namelijk overgaat tot ontslag, dan zal het UWV of de kantonrechter op basis van het dossier vaststellen of ontslag gerechtvaardigd is. Ook het UWV is een werkgever. Naast dat het UWV dus dossiers van andere werkgevers checkt, dient zij ook voor haar eigen personeel in voldoende mate een dossier bij te houden. In een recente zaak heeft het UWV ontbinding verzocht voor een werknemer, waarna de kantonrechter het dossier van het UWV onder de loep nam.

Het betreft de volgende situatie: Een werknemer (hierna: Paula) die altijd naar behoren, zelfs goed, functioneerde, is hoog sensitief. Zij is daardoor gevoeliger voor externe prikkels. Zij heeft dit verschillende malen gecommuniceerd met collega’s. De collega’s van Paula wilden/konden daar echter geen rekening mee houden. Op een gegeven moment zit een collega (hierna: Peter) te fluiten op de werkplek. Paula spreekt Peter daarop aan. Peter raakt gepikeerd, waarna Paula op een andere plek gaat zitten, om zo de “negatieve energie” van Peter te ontlopen. Het team stelt vervolgens de leidinggevende op de hoogte, het team vindt dat er sprake is van een onwerkbare situatie. Peter weigert met Paula in gesprek te treden over het voorval. Ondanks dat het Peter is die niet in gesprek wilt treden, geeft het team van collega’s unaniem aan niet meer met Paula te willen werken.

Paula heeft altijd naar tevredenheid gefunctioneerd. Paula communiceert direct, als iets haar niet bevalt dan zegt zij dat. Haar collega’s hebben daar moeite mee. Het UWV concludeert al snel dat het voor Paula eigenlijk niet mogelijk is om in een groot team te werken. Paula wordt alleen in een ruimte geplaatst. Paula voelt zich daar niet prettig (het is stil en eenzaam) en Paula geeft aan graag terug te keren in een team. Het UWV komt dan tot de volgende conclusie: In teamverband werken is niet mogelijk (hoog sensitief) en alleen werken is ook niet mogelijk. Dan is het voor Paula überhaupt niet mogelijk om te werken bij het UWV. Vervolgens krijgt Paula voor 2013 voor het eerst een negatieve beoordeling. Paula schiet tekort op de competenties ‘samenwerken’ en ‘communicatie’, waardoor zij niet geschikt is om te werken in een resultaatgericht team.

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af. In de voorgaande jaren heeft Paula goede beoordelingen gehad. In het beoordelingsformulier voor 2012 staat: “ze is altijd bereid anderen te helpen (…) ze geeft haar mening en geeft ook feedback naar anderen. Dit gebeurt op een hele directe manier (kan soms botsen met anderen). (…) Problemen/onvrede/verschil van mening wordt door jou direct opgepakt, hier blijf je niet mee doorlopen.” In 2012 is de resultaatgerichtheid als uitstekend en de communicatie als goed beoordeeld. De kantonrechter ziet niet in waarom de directe communicatie nu als negatief beoordeeld dient te worden. Als sprake is van problemen over de communicatie dan is Paula ook altijd bereid daarover in gesprek te treden. Het is Peter die weigert nog in gesprek te treden over het conflict. Daarnaast kan Paula niet enig verwijt gemaakt worden van het conflict (ze is hoog sensitief en fluiten verstoort haar concentratie).

De kantonrechter concludeert dan ook dat de conclusie van het UWV, dat de werknemer niet kan werken in een team, veel te kort door de bocht en niet onderbouwd is. Werknemer heeft immers vele jaren goed gefunctioneerd in een team en de werkgever is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in een team. Het plaatsen van Paula in een afgezonderde ruimte is geen adequate oplossing.

Zoals u ziet heeft zelfs het UWV soms moeite met het onderbouwen van een ontbindingsverzoek. Wenst u over te gaan tot ontslag of wordt u geconfronteerd met een ontslag, neem dan contact op! Wij kunnen u voorzien van hoogwaardige rechtsbijstand. Ook geven wij trainingen op het gebied van dossieropbouw.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder