Flexibiliteit omvang arbeidsovereenkomst

Een nuluren-contract heeft een flexibel karakter. Deze flexibiliteit wordt ingeperkt door art. 7:610b BW. Als een werknemer 3 maanden in dienst is, dan wordt de omvang van de arbeidsovereenkomst vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de drie voorafgaande maanden. Dit wil zeggen dat er geen sprake meer is van een nuluren-contract, maar een contract van het gemiddelde aantal uren dat de werknemer gewerkt heeft over de drie voorafgaande maanden.

Aldus krijgt het contract een zekere arbeidsomvang. Dit kan een aantal negatieve gevolgen hebben voor u als werkgever, bijvoorbeeld:
- Als de werknemer ziek wordt, dient het loon doorbetaald te worden.
- Als u geen werk heeft, moet u het loon wel doorbetalen.

U, als werkgever, kunt dit risico inperken op de volgende wijze:
- Als de werknemer over 3 maanden geregeld vaker werkt, geef dan een bijzondere reden voor het vaker werken. Voorbeelden van redenen zijn: ziekte van een collega, orderstijgingen, pieken in de productie en vakantie van werknemers.
- Geef deze reden schriftelijk, dit versterkt uw bewijspositie in een mogelijke procedure.

Mocht u nog vragen hebben over dit of een ander onderwerp, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen of kom- op afspraak -langs op het gratis spreekuur.

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder