Faillissement, help wat nu? Ik ben consument

De faillissementen van V&D en Macintosch hebben ertoe geleid dat het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport in financiële problemen is gekomen. Op dinsdag 24 februari 2016 zijn ook deze bedrijven failliet verklaard.

Met het faillissement van de bovengenoemde bedrijven is er ineens veel aandacht in de media voor de gevolgen van een faillissement. Het is dan ook heel begrijpelijk dat u ook veel vragen heeft. Veel werknemers, ondernemers / (toe)leveranciers en consumenten vragen zich af welke gevolgen een faillissement voor hen kan hebben. Daarom hebben wij voor u hieronder een aantal veel voorkomende vragen voor u uitgewerkt per specifieke doelgroep, te weten: werknemer, (toe)leveranciers of consument

Wat zijn de gevolgen van een faillissement?
Wanneer een bedrijf voorziet dat zij niet langer meer in staat is om haar schulden te betalen, kan op grond van de wet in die situatie bij de rechtbank surseance van betaling aangevraagd worden. Dit wordt in de media ook veel aangeduid als ‘uitstel van betaling’. Wanneer een dergelijk verzoek wordt toegewezen, zal de rechtbank een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder zal gaan bekijken of er een mogelijkheid is waarbij een bedrijf alsnog kan overgaan tot aflossing van de openstaande schulden. Als dat niet kan, zal de bewindvoerder kijken of er met de schuldeisers een regeling kan worden getroffen. Dit kan ertoe leiden dat de surseance van betaling wordt opgeheven. Echter, wanneer het niet ukt om tot aflossing over te gaan en er geen regeling kan worden getroffen met de schuldeisers, volgt veelal faillissement en wordt er door de rechtbank een curator aangesteld. Een curator zal proberen de onderneming geheel of gedeeltelijk te verkopen. Met de verkoopopbrengst zullen vervolgens de schuldeisers worden betaald. Het failliete bedrijf wordt dus vertegenwoordigd door de curator. Een contract kan in deze situatie alleen nog worden gesloten met de curator, dus op naam van de curator.

Wat zijn de gevolgen voor mij als consument?

Ik ben consument.

Wat als ik iets heb besteld bij een failliet bedrijf?
Neem contact op met de curator. De curator kan aangeven of u het bestelde nog zal ontvangen.
Kunt u het product niet meer krijgen? Dan kunt u de overeenkomst ontbinden. U hoeft dan niets te betalen. Als het product nog wel kan worden geleverd, moet u het ook betalen.

Wat gebeurt er met mijn aanbetaling?
U moet ieder geval uw vordering indienen bij de curator. Heeft u een aanbetaling gedaan, maar kan het failliete bedrijf niet meer leveren, dan moet u wachten totdat de curator het faillissement heeft afgewikkeld. De curator zal berekenen hoeveel geld er nog over is om na afwikkeling van het faillissement aan de schuldeisers te kunnen betalen. Daarbij zal de curator ook bekijken welke schuldeisers kunnen worden betaald. Er is een kans dat u het geld van uw aanbetaling niet terug krijgt of alleen een gedeelte. Andere schuldeisers hebben vaak voorrang bij uitbetaling. Soms heeft een bedrijf een garantieregeling voor aanbetalingen. Of dat in uw geval ook zo is, kunt u wellicht lezen in de algemene voorwaarden.

Het product is ondeugdelijk / ik heb een klacht?
Hiervoor kunt u contact opnemen met de curator. De curator kunt u vertellen of er nog een oplossing mogelijk is. Is er geen oplossing mogelijk, dan heeft u het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. U heeft dan recht op teruggave van uw geld. U zal dan uw vordering moeten indienen bij de curator. Of u na afwikkeling van het faillissement daadwerkelijke nog iets ontvangt, is de vraag. Ik verwijs hiervoor naar het antwoord op de vraag over de aanbetaling. Als er nog een fabrieksgarantie zit op het product, neemt u dan contact op met de fabrikant.

Ik heb u een product bij een failliet bedrijf in reparatie gegeven, en nu?
Het product blijft van u. U kunt het failliete bedrijf vragen om het product alsnog te herstellen of u kunt aangeven dat u het product graag weer terug wilt ontvangen.

Als de curator de winkel(s) nog enige tijd open houdt, let u dan nog op het volgende:

  • Het verstandig is om niet vooruit te betalen.
  • U kunt tijdens het faillissement geen producten ruilen of uw aankoopbedrag terugkrijgen.
  • U kunt cadeaubonnen niet meer inwisselen


Voor alle vragen met betrekking tot een faillissement, kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Bloem.

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder