Een dikke 10! Contractwisseling in de catering

Een werkneemster is jarenlang werkzaam geweest voor ISS Nederland B.V. als cateringmedewerkster bij BAM. Zij werkte 8 uur per dag, 40 uur per week en verzorgde het ontbijt, lunch en de koffie bij c.q. voor medewerkers van BAM. Zij was ook de enigste medewerkster in de keuken.

Zij ontvangt op 7 september 2018 een brief van ISS inhoudende dat zij in dienst is in de schoonmaak en dat haar arbeidsovereenkomst wordt overgenomen door ISS Specialized Services B.V. (ISSS) alwaar een groot deel van de schoonmaakwerkzaamheden zijn ondergebracht.

Echter, deze werkneemster is nooit mee overgegaan naar ISSS omdat zij geen schoonmaakwerk verricht. ISS heeft haar vervolgens ten onrechte uit dienst gemeld per 10 september 2018 en ook ten onrechte in dienst gemeld per diezelfde datum bij ISSS. Vervolgens is zij ook weer aan- en afgemeld bij pensioenfonds BPF. Haar leidinggevende zou meeverhuizen naar ISSS. Dat laatste is ook niet gebeurd.

Op 10 september 2018 ontvangt werkneemster een brief dat CSU de schoonmaakactiviteiten van ISSS gaat overnemen na goedkeuring van de ACM.

Op 12 oktober jl. ontving zij bericht dat de overname van de schoonmaakactiviteiten doorgaat en wel per 18 november a.s.. Door de overnemende partij CSU wordt op 16 oktober 2018  aan de werkneemster bevestigd dat zij per 18 november a.s. in dienst is bij CSU onder handhaving van al haar rechten en plichten.

CSU concentreert zich echter louter op schoonmaakwerkzaamheden. Deze werkzaamheden heeft de betreffende werkneemster vanaf 2010 nimmer meer verricht.

Bij ISS en CSU heb ik betoogd dat deze werkneemster buiten de scope van de overname valt. Schoonmaakwerkzaamheden ambieert zij ook niet. Als zij uitsluitend cateringwerk heeft verricht, kan zij ook niet onder een schoonmaak-cao vallen terwijl ISS Nederland catering-activiteiten verricht die nog steeds voortduren. Werkneemster had op mijn verzoek haar werkzaamheden uitvoerig beschreven.

De werkneemster had ook al de brief van CSU van 16 oktober 2018 voor akkoord getekend waarmee zij feitelijk te kennen in te stemmen met de contractsovername.

Na bemiddeling mijnerzijds is alles teruggedraaid. Het ondertekenen van de brief van CSU diende CSU te beschouwen als een bevestiging dat zij van de inhoud van de brief heeft kennis genomen en derhalve voor gezien heeft getekend. Omdat ik ISS ervan kon overtuigen dat het primaat van haar werk ligt bij catering-activiteiten, heeft ISS haar terug in dienst genomen in de catering en wordt zij correct verloond onder toepassing van de correcte CAO. 

Vorige week vernam ik dat haar werk door ISS is beoordeeld: een dikke 10!

 

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder