Doorwerken na de AOW-leeftijd

Voor werknemers die na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken geldt een uitzondering op de ketenregeling en de loondoorbetaling bij ziekte.

Ketenregeling
Bij deze groep werknemers is de navolgende ketenregeling van toepassing:
Er is sprake van een vast dienstverband indien:

  • De totale duur van de opeenvolgende tijdelijke contracten langer is dan 4 jaar;
  • Bij meer dan 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Let op! Alleen arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen mee.

Loondoorbetaling bij ziekte:
De duur voor de loondoorbetaling bij ziekte bedraagt in eerste instantie 13 weken en zal uiteindelijk 6 weken worden.
In verband hiermee worden ook de reïntegratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte beperkt tot 13 weken en vervallen enkele reïntegratieverplichtingen voor de AOW-gerechtigde werknemer. AOW-gerechtigde die geen recht heeft op loondoorbetaling van de werkgever, kan recht hebben op ziektewet-uitkering van maximaal 13 weken.

Wettelijke opzegtermijn:
De wettelijke opzegtermijn voor deze groep werknemers bedraagt 1 maand.

Minimum loon:
Werknemers die doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd hebben recht op het minimumloon.
Indien er een cao van toepassing is, heeft de werknemer uiteraard recht op hetzelfde cao-loon als andere werknemers die het hetzelfde werk doen.

Controleer uw cao of personeelshandboek. Pas het personeelshandboek tijdig aan. Voor advies dan wel het aanpassen van het personeelshandboek kunt u contact opnemen met de arbeidsrechtadvocaten van advocatenkantoor Bloem via gb@advocatenkantoorbloem.nl of tel 010-2614041.

Meer lezen over dit onderwerp:
Wetsvoorstel doorwerken na AOW-leeftijd aangenomen door Eerste Kamer

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder