De Rotterdamse Regelrechter

Kick-off Rotterdamse Regelrechter

Een snelle, laagdrempelige en goedkope procedure

Vanaf september 2018 is het voor bedrijven en burgers mogelijk om -in het kader van een pilot- een civiel geschil aan de Rotterdamse Regelrechter voor te leggen. De Rotterdamse Regelrechter is een initiatief van de rechtbank Rotterdam, locaties Rotterdam en Dordrecht. De regelrechter onderzoekt samen met partijen in een goed gesprek of ze er onderling uit komen. Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak.

Vrijwillig en geringe kosten

Het is niet verplicht om aan de pilot deel te nemen. Alleen als beide partijen dat willen, wordt de regelrechter ingeschakeld. Het voordeel van de regelrechter is dat het gesprek op korte termijn kan plaatsvinden en dat het griffierecht voor particulieren € 39,50 per partij is. Het griffierecht dat bedrijven betalen, ligt iets hoger.

Goed gesprek

Tijdens het gesprek vraagt de regelrechter u om uit te leggen wat er aan de hand is en wat er volgens u moet gebeuren. De regelrechter onderzoekt of u er samen met de andere partij uit kunt komen en geeft daarbij zo nodig advies. U hoeft zelf geen juridische kennis te hebben. De regelrechter zorgt ervoor dat wetten en regels op de juiste manier worden toegepast als partijen met elkaar afspraken maken over een oplossing. Wanneer er door partijen zelf geen oplossing wordt gevonden, neemt de regelrechter een beslissing.

Welke zaken behandelt de regelrechter?

De regelrechter behandelt geschillen die gaan over arbeid (ook re-integratiezaken en ontslagkwesties), huurzaken, consumentenzaken, geldvorderingen, schades en burenruzies. Bestuurszaken en de meeste familiezaken worden niet door de regelrechter behandeld. Er zijn nog meer soorten zaken die worden behandeld. Daarover kunt u meer uitleg krijgen als u contact opneemt met het bureau van de regelrechter.

Voorwaarden
De Rotterdamse Regelrechter is op dit moment een proef en daarom gelden er bepaalde voorwaarden om van deze snelle en goedkope procedure gebruik te kunnen maken:

1.      Arbeidszaken, huurzaken, consumentenzaken, geldvorderingen, schades en burenruzies kunnen door de regelrechter behandeld worden. Bestuurszaken en de meeste soorten familiezaken kunnen niet in het kader van dit project worden voorgelegd. De rechtbank beslist of uw zaak in behandeling wordt genomen in het kader van deze pilot.

2.      U bent bereid tot een goed gesprek en u staat open voor een praktische oplossing van het conflict.

3.      Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van de regelrechter-formule vindt. Daarom stellen wij u na afloop enkele vragen. Uiteraard is uw privacy daarbij gegarandeerd.

Geïnteresseerd?

 

Wilt u weten of de regelrechter uw geschil kan behandelen? Kijk dan op www.rechtbankrotterdam.nl onder regels en procedures.

U kunt ook mailen naar regelrechter.rb-rot@rechtspraak.nl of bellen met het bureau van de regelrechter: 088 - 361 19 61.


 

Uitzendkracht en ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte van de uitzendkracht

Lees verder