Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

Betaalde transitievergoeding tot 1 april 2020

Betaalde transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt gecompenseerd.  Met de publicatie van de Regeling compensatie transitievergoeding en de inwerkingtredingsdatum is het één en ander verduidelijkt. De compensatie is per 1 april 2020 aan te vragen als een werkgever bij (gedeeltelijk) ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na minimaal twee jaar) een (transitie)vergoeding heeft betaald. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Betaalde transtievergoedingen vanaf 1 april 2020

Ook (transitie)vergoedingen die werkgevers vanaf 1 april 2020 aan werknemers betalen, zal UWV op aanvraag compenseren. De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven. De aanvraag kost de werkgever ongeveer een uur tijd, zo is de verwachting. UWV beslist voor een vergoeding die vanaf 1 april 2020 is betaald in principe binnen acht weken of de werkgever de compensatie krijgt. Wijst UWV de aanvraag af, dan is bezwaar en beroep een mogelijkheid.

De regeling vindt u hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10547.html

In de toelichting op de regeling staat ook vermeld welke gegevens UWV nodig zal hebben voor de beoordeling van het recht op en de hoogte van de compensatie. Uit de gegevens moet blijken dat:

a) er sprake was van een arbeidsovereenkomst,

b) hoelang deze overeenkomst duurde,

c) de werknemer ziek uit dienst ging,

d) daarvoor een (transitie)vergoeding is betaald,

e) hoe die vergoeding is berekend én

f) hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

 UWV publiceert later een lijst van alle benodigde documenten.

Zorgplicht voor alcoholverslaafde werknemer

Samengevat dient een werkgever in het kader van een te voeren alcohol- en drugsbeleid een hulpplan te bieden in samenspraak met de arbodienst.

Lees verder