Afschaffing fiscale forfaitaire aftrek kinderalimentatie per 1 januari 2015

Op 24 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen aangenomen.

Een alimentatieplichtige kan onder bepaalde voorwaarden geld terug krijgen van de belastingdienst voor uitgaven van levensonderhoud voor zijn of haar kind. Op de website van de belastingdienst kan worden nagegaan welk vast bedrag de alimentatieplichtige per kwartaal per kind mag aftrekken. De alimentatieplichtige ouder die alimentatie betaalt, geniet fiscaal voordeel, waardoor de netto last lager is. Met het fiscaal voordeel wordt in de praktijk bij het vaststellen van de kinderalimentatie rekening gehouden.

Voor de ouder die alimentatie ontvangt, heeft deze wijziging geen gevolgen. Kinderalimentatie is niet belast volgens de inkomstenbelasting, waardoor het bruto overeengekomen bedrag gelijk is aan hetgeen de ontvangende ouder netto overhoudt.
Per 1 januari 2015 is geen aftrek van de kinderalimentatie meer mogelijk. Dit kan leiden tot een behoorlijke lastenverzwaring voor de alimentatieplichtige ouder.

Eigenlijk betaalt de alimentatieplichtige ouder te veel omdat er bij de vaststelling van de kinderalimentatie rekening wordt gehouden met het fiscale voordeel dat kan worden genoten. Indien dat het geval is, kan het noodzakelijk zijn om de hoogte van de vastgesteld kinderalimentatie te wijzen. Voor meer informatie over het wijzigen van de kinderalimentatie verwijzen wij u naar ons artikel op de website of verzoek u telefonisch contact met op te nemen voor nader advies.

Arbeidsovereenkomst ten onrechte door werkgever vernietigd wegens dwaling

Werkneemster hoefde tijdens sollicitatie niet te weten (en daarvan mededeling te doen) dat zij (structureel) arbeidsongeschikt was voor het werk.

Lees verder